Gymnasiearbete

Universeum är en arena för vetenskaplig inspiration och kommunikation. Vårt uppdrag är att intressera barn och ungdomar för naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med upplevelsebaserade utställningar, programaktiviteter och skolprogram.

 

Allt vårt innehåll vilar på en vetenskaplig grund och bygger på interaktivitet där flera sinnen berörs samtidigt. Målet att är på olika sätt ställa frågor som väcker nyfikenhet och lust till fortsatt sökande efter kunskap. Som gymnasieguide på Universeum får du praktisera just det.

 

Att vara gymnasieguide

Veckorna på Universeum ger dig värdefull erfarenhet av att möta människor och prata inför publik. Lika viktigt är att du får en fördjupad kunskap och förståelse för ditt gymnasiearbete. Du tvingas bryta ned svåra förklaringar och ord så att de blir förståeliga för både små och stora besökare. Med god hjälp av våra pedagoger får du träna på att kommunicera naturvetenskap, teknik och matematik.

Universeums uppdrag styr verksamheten. Därför är det ytterst viktigt att du är intresserad av naturvetenskap, teknik och matematik och vill inspirera våra besökare att bli detsamma.

Det är också viktigt att det är du själv som väljer Universeum som arena för ditt gymnasiearbete, och inte din lärare.

 

Gymnasiearbetet i sex steg

Gymnasiearbetet både börjar och slutar på skolan. Steg ett är att ansöka om plats. 
Pris för gymnasieprojektet 1200 kr/elev eller 8000 kr/grupp från samma skola/klass/ämnesinriktning. Max 8 elever per grupp.

Innan du ansöker vill vi att du tittar på filmen om att göra gymnasiearbete på Universeum. Den ger en bra bild av vad du får göra hos oss.

 

 

1. Ansökan

Ansökan görs via vår onlinebokning och du kan ansöka så länge det finns lediga platser.

Det finns sex platser per period. Varje period markeras med periodens första måndag i bokningskalendern.

 

Ansök om plats så här:
  1. Gå till bokning.universeum.se och välj Gymnasiearbete 2 veckors praktik under Skolbesök/Skolprojekt. Direkt till ansökan
  2. Välj den period du vill ansöka till.
  3. Fyll i antal elever.
  4. Kontrollera uppgifterna och slutför ansökan genom att klicka på Slutför bokning.
  5. Fyll i uppgifter om dig som bokar.
  6. Du får en bokningsbekräftelse skickad till angiven e-postadress.

Vid frågor om ansökan eller onlinebokningen, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 

2. Informationsmöte

Vi kommer att kontakta er angående informationsmöte.

3. Inläsning

På informationsmötet får du veta vad du ska läsa in inför praktikveckorna på Universeum.

4. Planering och arbete på skolan

Beroende på vilken linje du går kommer ditt gymnasiearbete, själva rapporten/produkten/aktiviteten se olika ut. Oavsett det kommer vi på Universeum inte hjälpa till att skriva några arbeten, det gör ni tillsammans tillsammans med er betygsättande lärare.

Under två veckor är du gymnasieguide på Universeum. Här möter och guidar du besökare samt finns till hands för barngrupper och skolklasser som besöker Universeum. Samtidigt jobbar du med att ta fram din aktivitet.

Du behöver ha tät kontakt med din lärare under praktikveckorna. Det är hen som betygssätter ditt gymnasiearbet i slutändan. Gymnasierabtet skrivs därför inte på Universeum, eller med stöd av universeums handledare.I slutet av din period utfärdas ett skriftligt intyg efter praktikveckorna, som ett kvitto på att du genomfört din praktik som planerat.

 

5. Praktik på Universeum

Beroende på vilket program du går kommer dina dagar att se lite annorlunda ut.

Hotell- och turismprogrammet

Om du går Hotell- och turism är du välkommen att ensam eller tillsammans med andra planera och genomföra en upplevelse/guidning för gäster på Universeum. Du bestämmer själv om du vill inrikta dig på en viss åldersgrupp eller vara mer generell. Guidningen kommer att planeras på eftermiddagen och genomföras i slutet på tvåveckorsperioden.

Du börjar 8.30 och slutar 14.00  

Barn- och fritidsprogrammet

Om du går Barn- och fritid är du välkommen att ensam eller tillsammans med andra planera och genomföra en aktivitet till Fredagstrassel som är anpassade för små barn mellan tre och sex år. Aktiviteten kommer att planeras på eftermiddagen och genomföras i slutet på tvåveckorsperioden.  

Du börjar 8.30 och slutar 14.00

Naturvetarprogrammet

Om du går Naturvetarprogrammet är du välkommen att ensam eller tillsammans med andra planera och genomföra en av våra systematiska undersökningar. Undersökningen kommer att genomföras på förmiddagen och redovisas i slutet på tvåveckorsperioden.  

Du börjar 8.30 och slutar 14.00 om inte annat beslutats

 

6. Avslutning på skolan

På skolan slutför du ditt gymnasiearbete. Din lärare sätter det slutgiltiga betyget på kursen.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta pedagogerna via Skolbokningen.

Skolbokningen

E-post: skolinfo@universeum.se