Framtida transporter

Hur kan vi förflytta oss och transportera varor på ett hållbart sätt i framtiden? I projektet Framtida transporter får eleverna skapa egna transportlösningar och samtidigt påverka sin samtid och framtid.

 

Framtida transporter tar en paus 2021.

 

Transporter är nödvändiga. De behövs för att flytta människor och varor mellan olika platser i världen. Men det är ett dilemma att transportsystemet, som är till så stor nytta för oss, samtidigt är ett av de största hoten mot natur och klimat. Tekniska innovationer är nyckeln till att lösa många av utmaningarna inom transportsektorn och personer med teknikutbildning är eftertraktade. I skolprojektet Framtida transporter skapar vi intresse för transporter, transportsystem och teknikutveckling – och bidrar därigenom till en hållbar framtid.

Framtida transporter bygger på samverkan och möten mellan skolan, akademin, näringslivet och politiken. Eleverna får träffa forskare, företagsledare, experter, politiker och tjänstemän. Framtida transporter blir därmed ett forum för möten och dialog mellan unga och vuxna.

Framtida transporter genomförs av Universeum i samarbete med skolprojektets partners. Tillsammans kan vi:

  • Skapa engagemang och intresse hos eleverna för teknik och hållbar utveckling.
  • Visa på mängden yrkesroller inom transportsektorn.
  • Låta eleverna påverka samhällsutvecklingen – genom möten med akademi och näringsliv under skolprojektet och genom framtida studier och arbete inom transportsektorn.

 

 

Framtida transporter riktar sig till elever i årskurs 7 och 8. Skolprojektet genomförs som en tävling där klassernas uppdrag är att skapa hållbara lösningar för transporter av människor och varor i framtiden. Arbetsmodellen låter eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor och ger lärarna stora möjligheter arbeta över ämnesgränserna i skolan.

 

Kontakta oss

Vid intresse av samarbete med oss i något av våra skolprojekt, kontakta Ramiro Fuentes.

Hållbarhetsansvarig
Ramiro Fuentes

Telefon: 031–335 64 46
E-post: ramiro.fuentes@universeum.se

 


Projektpartners

 

chalmersgoteborgs-hamngoteborgs-universitethogia 


Svensk sjöfartvolvo