DigIt

Hur kan smarta IT- och tekniklösningar bidra till en bättre hälso- och sjukvård? I skolprojektet DigIt får elever i årskurs 5 och 6 lösa ett verkligt uppdrag med hjälp av teknik och IT. Årets tävling fokuserar på hälso- och sjukvård.

 

Digitaliseringen har medfört en kraftig tillväxt inom de IT- och telekomlevererande branscherna, även under perioder av nedgång i övriga ekonomin. Men tillväxten riskerar hämmas av den stora kompetensbrist som råder inom IT- och telekomsektorn och andra verksamheter med högt IT-innehåll. Ett underskott på hela 70 000 personer väntas år 2022!

DigIt startade på initiativ av Västra Götalandsregionen för att inspirera unga att arbeta med digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Tävlingen bygger på samverkan mellan skolor, partnerföretag och Universeum. Tillsammans kan vi:

  • Hitta, lyfta och ge drivkraft åt digitala talanger.
  • Presentera möjligheter och skapa intresse för studier och arbete inom IT- och telekomsektorn.
  • Visa hur IT-och telekomsektorn bidrar till Sveriges tillväxt och en hållbar utveckling.

 

Innovationskraft i fokus

DigIt genomförs som en kostnadsfri tävling där uppgiften är att lösa ett verkligt uppdrag med hjälp av teknik och IT. Uppdraget tas fram av skolprojektets partners. På finaldagen får eleverna argumentera för sin lösning och presentera den på scen för en jury bestående av näringsliv, akademi och beslutsfattare.

Arbetssättet utgår från det entreprenöriella lärandet och tränar eleverna på att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det utmanar deras nyfikenhet och kreativitet och främjar kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

 

På grund av coronasmittan har DigIts upplägg justerats. I år genomförs projektet i fyra steg:

 

1. Uppstart 25 februari 17.00–19.00

En uppstartsträff för lärare och partnerföretag på Universeum. Företagen presenterar sina uppdrag och lärarna får möjlighet att inspireras, nätverka och boka studiebesök. 

 

2. Studiebesök februari–april

Klasser gör studiebesök hos det partnerföretag som tagit fram klassens uppdrag. Företagen presenterar sin verksamhet och de olika yrkesgrupper som arbetar där. Eleverna ges också en fördjupad inblick i uppdraget.

 

3. Arbete med uppdragen februari–april

Under ledning av klassens lärare arbetar klasserna med uppdragen. Elever tar fram en lösning och presenterar den i en film och en artikel.

 
4. Final 28 april

Film som presenterar juryns bedömningar och vinnare släpps på Universeums hemsida. Juryn utser vinnarlaget, som förutom äran får 10 000 kronor till klasskassan. Övriga klasser belönas med 1 000 kronor vardera.

 

Anmälan

Fullbokat! Alla platser för DigIt 2020 är nu fullbokade. Vänlig kontakta skolinfo@universeum.se för anmälan till reservlistan. 

 

Kontakta oss

Vid frågor om anmälan och deltagande, kontakta Skolbokningen.

Skolbokningen

E-post: skolinfo@universeum.se

 

Vid intresse av samarbete med oss i något av våra skolprojekt, kontakta Ramiro Fuentes.

Hållbarhetsansvarig
Ramiro Fuentes

Telefon: 031–335 64 46
E-post: ramiro.fuentes@universeum.se

 


Projektpartners