Skolavtal

Tillsammans kan vi ge alla elever möjlighet till upplevelser i alternativa lärmiljöer. Med skolavtal har ni fri tillgång till Universeum hela läsåret!

 • Innehåll och pris

  Innehåll skolavtal

  I våra skolavtal ingår alltid fri skolentré hela läsåret. Det ger även fri tillgång till våra självledda elevprogram och ordinarie program. Lärare får inspiration och kunskap under lärarträffarna som hålls några gånger per år speciellt för skolor med skolavtal.

  Ett skolavtal kan också innehålla fortbildning för lärare och annan skolpersonal. Kontakta oss på bokning@universeum.se för mer information.

   

  Pris skolavtal

  Från 180 kr exkl moms/elev och läsår eller kalenderår

 • Elevprogram

  Vi erbjuder pedagogledda och självledda program inom biologi, fysik, idrott och hälsa, matematik och teknik.

 • Universeum är ert hus

  Med skolavtal får ni tillgång till Universeums alla lärmiljöer. Här upplever ni naturvetenskap och teknik i spännande labb och utställningar.

  Se Universeums karta
 • Elevprogram

  Vi erbjuder pedagogledda och självledda program inom biologi, fysik, idrott och hälsa, matematik och teknik.