Samverkan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum

Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum samverkar kring flera insatser för elever och lärare, med utgångspunkt i Lgr22. Allt vi gör tillsammans syftar till att stärka professionen och undervisningen, för en långsiktig skolutveckling.

 

Olika årskurser och lärare har tillgång till olika insatser. Följande gäller vårterminen 2023:

Årskort (fri entré) till Universeum: Årskurs 5, årskurs 7–9 och grundsärskolan.
Boka direkt

Kompetensutveckling inom hållbar utveckling: Ma-/No-lärare i årskurs 7–9.
Boka direkt

Science club inkl. kompetensutveckling inom naturvetenskap: Fritidshem.

Globala målen i skolan inkl. kompetensutveckling: Årskurs 1–3, 4–6 och 7–9.

 

Årskort till Universeum för årskurs 5, årskurs 7–9 och grundsärskolan

På Universeum finns unika lärmiljöer som kompletterar och stärker både undervisning och lärandet. Med årskort har elever tillsammans med undervisande lärare och pedagoger fritt antal besök på Universeum under läsårets lov- och helgfria vardagar.

Alla besök måste förbokas. Tillgängliga tider visas i vår onlinebokning. Vid bokning uppges i steg 3 avtalskod GG714.

BOKA BESÖK

 

Elevprogram med Universeums lärare kan adderas till bokningen. Ett elevprogram kostar 1 200 kr (ink moms) och bokas via samma onlinebokning.

 

TILLFÄLLE! Lärarkväll på Universeum för lärare med årskort

Den 2 februari öppnar Universeums lärare huset för alla lärare med årskort. De kommer visa lärmiljöerna, presentera olika möjligheter och berätta hur du effektivt väver samman besök och program på Universeum med din undervisning i klassrummet. Du får även en exklusiv förhandstitt på Mathrix, vår nya matematikupplevelse, och chansen att ställa dina frågor om hur du bäst nyttjar allt Universeum har att erbjuda.

Anmäl dig

 

Kompetensutveckling inom hållbar utveckling för Ma-/No-lärare i årskurs 7–9

Kompetensutvecklingen möter kursplanernas förändringar gällande hållbar utveckling och ämnesövergripande perspektiv. Innehållet tar utgångspunkt i de globala målen och visualiseringslabbet Vislab, som använder avancerad visualiseringsteknik för att förklara världen.

Kompetensutvecklingen omfattar tre fortbildningstillfällen med progression mellan tillfällena. Varje tillfälle är 3 timmar och hålls på Universeum. Efter bokning får man plats i en lärgrupp med 20 deltagare från olika skolor, som genomför hela kompetensutvecklingen tillsammans.

BOKA KOMPETENSUTVECKLING

 

Science club inkl. kompetensutveckling inom naturvetenskap för fritidshem

I Science Club utforskar eleverna naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik genom att bygga, experimentera, skapa och inspirera. Arbete är tvärvetenskapligt och utgår från fritidshemmets styrdokument och uppdrag.

Science Club genomförs i sex steg under åtta veckor på respektive skolas fritidshem, och blir sammantaget en kompetensutvecklingsinsats riktad till samtliga lärare/pedagoger inom fritidshemmet. Parallellt med de sex stegen sker en fördjupad fortbildning med utsedda behöriga fritidspedagoger för att stärka den inre kompetensen och säkra att arbetet under processen kan fortsätta över tid.

 1. Fortbildning. Science Club startar upp med information och kompetensutveckling, som fördjupar och stärker lärarnas/pedagogernas ledarskap med metoder och verktyg för att jobba med de naturvetenskapliga ämnena i fritidshemmet. Teori varvas med praktiska övningar. 3 timmar.
 2. Science club. Lustfyllda, praktiska moment där eleverna aktivt utforskar STEM-ämnena på olika sätt. Leds av Universeumpedagog i verksamheten. 4 tillfällen á 45 minuter.
 3. Egna laborationer. Lärarna gör experiment, undersökningar och andra undervisningsmoment tillsammans med eleverna. Universeums pedagoger tillhandahåller förslag på laborationer. 5–6 tillfällen.
 4. Handledning. Digital handledning där Universeums pedagoger stöttar lärarna på fritidshemmet, främst kring de egna laborationerna. 3–5 tillfällen à 30 minuter.
 5. Uppföljning. Science Club avslutas med uppföljning tillsammans med fritidshemmets lärare. Arbetet utvärderas utifrån uppsatta mål.
 6. Upplevelser på Universeum. Fritidshemmet har tillgång till Universeums lärmiljöer under den termin som insatsen genomförs.

INTRESSEANMÄLAN SCIENCE CLUB: Skicka intresseanmälan till Andreas Tärnvind, andreas.tarnvind@universeum.se

 

Globala målen i skolan inkl. kompetensutveckling för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9

Skolutvecklingsprogrammet Globala målen i skolan stärker lärarnas metoder och arbetssätt avseende hållbar utveckling och elevernas lärande i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Programmet skapar engagemang och handlingskompetens för hållbarhetsfrågor, genom sitt tvärvetenskapliga perspektiv och utgångspunkt i verkliga globala utmaningar.

Globala målen i skolan genomförs under åtta veckor i sex steg:

 1. Fortbildning. Globala målen startar upp med information och kompetensutveckling för lärarna inom aktuellt ämnesområde. Teori varvas med övningar som kan användas i den egna undervisningen. Lärarhandledning med stöd och övningar tillhandahålls efter fortbildningen.
 2. Elevprogram 1. Upplevelser på Universeum som ger ökad kunskap om det specifika globala mål som elevprogrammet utgår från och inspiration, framför allt genom att erbjuda andra lärmiljöer.
 3. Arbete i skolan. Fördjupning i det globala målet och den utmaning som temat fokuserar på. Läraren använder övningar från fortbildningen och lärarhandledningen.
 4. Elevprogram 2. Ytterligare kunskap och inspiration, på Universeum, digitalt eller på skolan.
 5. Ambassadörsdag. Avslutande dag där eleverna blir ambassadörer och delar kunskap och idéer med andra medverkande klasser. Spännande möten och presentationer.
 6. Uppföljning. Uppföljning med lärarna. Arbetet utvärderas utifrån uppsatta mål för utvecklingsprogrammet och det specifika temat.

Globala målen i skolan erbjuder olika teman anpassade till de olika stadierna. Gemensamt är att alla utforskar utmaningar kopplade till hållbar utveckling.

Årskurs 1–3
 • Hållbara ekosystem: Hållbara ekosystem utgår från biologiämnet. Temat syftar till att stärka elevernas kunskap om vikten av den biologiska mångfalden genom ökad förståelse för ekosystem, näringskedjor och näringsvävar.
 • Hållbar konsumtion: Hållbar konsumtion utgår från teknikämnet och de naturorienterande ämnena. Temat belyser ett hållbart sätt att leva. Eleverna utforskar och skapar medvetenhet kring människans behov i ett hållbart samhälle.
Årskurs 4–6
 • Hållbart hav: Hållbara hav utgår från biologiämnet. Temat syftar till att stärka elevers kunskap om näringskedjor, ekosystemtjänster och fotosyntes för att skapa en ökad förståelse för vilka utmaningar vårt hav står inför.
 • Hållbara samhällen: Hållbara samhällen utgår från teknikämnet samt de naturorienterande ämnena. Temat sätter framtidens samhälle i fokus och uppmuntrar elevernas initiativförmåga. De utforskar några av de utmaningar och möjligheter som framtidens växande samhälle står inför.
Årskurs 7–9
 • Hållbar hälsa: Hållbar hälsa utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och sätter den globala hälsan i fokus. Eleverna utforskar likheter och skillnader vad gäller ungdomars hälsa ur ett globalt perspektiv.
 • Hållbar planet: Temat utgår från fysikämnet och sätter jorden i fokus – den enda planet vi vet att vi kan leva på. Med hjälp av visualiseringsteknik får eleverna utforska vetenskaplig data och skapa digitala berättelser om vår planet.

 

INTRESSEANMÄLAN GLOBALA MÅLEN I SKOLAN: Skicka intresseanmälan till Catharina Djurelind, catharina.djurelind@universeum.se