Naturvetenskap

I våra lärarprogram i naturvetenskap är hållbar utveckling grunden. Vi stärker lärares förmåga att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena genom ökade ämneskunskaper och ett språkutvecklande perspektiv.

 

 
Naturvetenskap omfattar skolämnena biologi, fysik och kemi. Här ingår också hållbar utveckling, kunskapsområdet som vuxit fram i mötet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Begreppet knyter samman de utmaningar mänskligheten står inför och bygger på tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I våra lärarprogram i naturvetenskap ligger hållbar utveckling till grund för alla lärandemoment. Vi ökar din förståelse för och kunskap om de naturvetenskapliga ämnena – med hållbar utveckling som utgångspunkt.

Gemensamt är också det språkutvecklande perspektivet. Bland annat visar vi hur systematiska undersökningar kan stötta språkutvecklingen i olika övningar. Att fokusera på språkets roll i ämnet gynnar alla elever.

Universeums lärarprogram bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ökar dina kunskaper och ger dig konkreta verktyg och tips som utvecklar din egen undervisning. Innehållet anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Våra pedagoger är alla utbildade och tidigare yrkesverksamma lärare. De har gedigen kompetens och stort engagemang, i ämnet liksom i pedagogik. De är riktigt vassa på att göra innehållet begripligt och användbart för dig som lärare. 

 • Vi varvar teoretiska block med praktiska moment.
 • Vi kopplar samman aktuell forskning, ämnesinnehåll och läroplan.
 • Vi lyfter didaktiska frågor och kritiska aspekter för elevernas lärande.
 • Vi ger exempel på arbetssätt som kan användas i förskolan eller skolan för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

 

Vi erbjuder fortbildningar, inspirationer, handledning, workshops och större utbildningsinsatser för lärare och ledare från förskola till vuxenutbildning, på Universeum eller annan plats. Kontakta oss för mer information, offert eller bokning.

Kostnadsfria inspirationer liksom enstaka platser på fortbildningar bokas via vår onlinebokning.

 • Kemi i förskolan

  Fortbildning
  Förskola–årskurs F

  Att arbeta med kemi i förskola och förskoleklass är roligt och inte alls svårt. Vi visar hur du kan använda experiment för att samtala om kemi och låter dig testa enkla experiment kopplade till vardagskemi. Sedan fördjupar vi oss i de kemiska processerna bakom varje experiment. Experimenten vi gör kan du direkt använda i verksamheten.

 • Naturvetenskap i förskolan

  Fortbildning
  Förskola

  Naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om att ta tillvara och utveckla barnens intresse och engagemang för naturvetenskap de möter i sin omgivning. Vi visar hur barnens frågor om världen kan ligga till grund för ett undersökande arbete i naturvetenskap.

  Tillsammans provar vi praktiskt på att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen, till exempel vatten i olika former, densitet, Archimedes princip och näringskedjor.

 • Naturvetenskap i fritidshem

  Fortbildning
  Fritidshem

  Fritidshemmet har stora möjligheter att ta tillvara, stimulera och fördjupa elevernas intresse för naturvetenskap. Genom praktiska övningar upptäcker vi tillsammans naturvetenskapliga fenomen som kan utforskas både inomhus och utomhus. Under fortbildningen berör vi områden som balans och tyngdpunkt, våra sinnen samt småkryp.

 • Kemi i årskurs 1–3

  Fortbildning
  Årskurs 1–3

  Vad händer egentligen när is smälter? Vilka ämnen går att blanda och kan vi dela upp dem igen? Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor.

  Vi fördjupar oss i kemin bakom vardagsnära fenomen och undersöker dem. Under fortbildningen arbetar vi praktiskt med olika laborationer och övar också på att själva planera undersökningar.

 • Naturvetenskap i årskurs F–3

  Fortbildning
  ÅrskursF–3

  Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur kan undervisningen utformas så att denna medfödda nyfikenhet tas tillvara? Fortbildningen visar hur elevernas frågor kan omvandlas till enkla systematiska undersökningar.

  Under fortbildningen berör vi områden som vattnets alla former och variationerna i naturen under året. Vi tittar även på olika organismers levnadsvillkor och hur förändringar i miljön kan påverka både dem och oss människor.

 • Kemi i årskurs 4–6

  Fortbildning
  Årskurs 4–6

  Kemi är ett interaktivt ämne som ger möjligheter till fängslande experiment och intressanta frågor. Hur är olika ämnen uppbyggda? Vad händer när vi blandar olika kemikalier?

  Genom att studera ämnen och material utifrån utseende, löslighet och några grundläggande reaktioner arbetar vi praktiskt med systematiska undersökningar. Du upptäcker hur du tillsammans med dina elever kan undersöka kemi på ett lustfyllt sätt.

 • Naturvetenskap i årskurs 4–6

  Fortbildning
  Årskurs 4–6

  Ämnet naturvetenskap ska bland annat utveckla färdigheter som behövs för att genomföra systematiska undersökningar. Det ska också öka förståelsen för människans beroende av och påverkan på naturen, bland annat genom ekosystemtjänster.

  Under fortbildningen provar vi på verktyg och metoder som tränar elevernas förmågor. Innehållet rör sig bland annat kring fysikaliska fenomen som ljus, kemiska reaktioner med vatten och organismers samband i ett ekosystem.