Matematik

Upptäck matematikens fantastiska värld. Med logiskt tänkande och problemlösning tacklar vi allt från former och mönster till artificiell intelligens och programmering.

 

I våra lärmiljöer utforskar eleverna matematikens språk och använder sig av matematiska kunskaper och förmågor. I guidningar och självledda uppdrag benämns olika matematiska begrepp och resonemang och kopplas till både teori och praktik.

 • Matematikutmaningen

  Årskurs 1–3
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Att få klura, fundera och prova sig fram är en stor del av att lära sig matematik. I Matematikutmaningen upptäcker vi på ett lustfyllt sätt och i en annan typ av lärmiljö än klassrummet att matematik finns överallt. Genom uppgifter om bland annat bråk, talsymboler, addition och viktuppskattning lär vi oss att hitta matematiken i naturen såväl som vardagslivet. De många utmaningarna tar oss till slut till en låst kista. Kan vi lösa koden och öppna den?

  Boka
 • Knäck mattekoden

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Matematik finns överallt! Knäck mattekoden utövar vi i en miljö som lockar till nyfikenhet och lust att lära, och som visar att man kan genomföra matematik överallt. Genom att arbeta med bland annat area, uppskattning, statistik, mönster, talsystem och vardagliga matematikproblem upptäcker vi matematikens möjligheter. Eleverna får även en historisk inblick i matematikens och siffrornas uppkomst. Lyckas vi till sist knäcka koden och komma åt det hemliga dokumentet i kistan?

  Boka