Kemi

Kliv in i en bubbla av atomer, kolföreningar och ädelgaser. Kemi finns överallt runt omkring oss – i luften vi andas, maten vi äter och prylar vi använder. I Kemilabbet undersöker vi molekylernas magiska värld och laborerar som riktiga kemister.

 

 

Iklädda vita rockar och skyddsglasögon ställer eleverna hypoteser och genomför riktiga experiment. Genom systematiska undersökningar ges eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i kemi och förståelse samt pröva och värdera sina påståenden med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. I olika laborationer lär de känna kemins teorier, modeller och begrepp – i människan, samhället och naturen.

 • Kemimysteriet

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Vad är det som gömmer sig i provrören? På ett systematiskt och metodiskt sätt undersöker vi olika ämnen. Bland annat kollar vi vad som löser sig i vatten och inte. Vi tar också reda på vilka ämnen som är sura och vilka som är basiska. Efter noggranna tester kan vi dra slutsatser om provrörens innehåll och lösa mysteriet!

  Boka
 • Kemianalysen

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Vad händer när vi blandar olika ämnen med varandra? Reagerar de på olika sätt beroende på hur de blandas? Vi planerar och genomför en systematisk undersökning för att identifiera okända pulver och vätskor. Har vi arbetat noggrant och systematiskt får vi reda på vilka de okända ämnena är.

  Boka
 • Toxinlabbet

  Årskurs 7–9 och gymnasiet
  1 timme

  I Toxinlabbet kommer vi riktigt nära fascinerande reptiler som är älskade av många, fruktade av andra och viktiga för alla. Tillsammans gör vi en laborativ djupdykning i mekanismerna bakom ormars och ödlors gift. Gift är visserligen farligt för den som blir biten, med det kan också leda till nya medicinska upptäckter som räddar liv.

  Boka
 • Bertas gaser

  Förskola och årskurs F
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Häng med in i Kemilabbet och träffa draken Berta. Tillsammans utforskar vi kemiska processer och undersöker den osynliga gasen som finns runt omkring oss. Vi funderar över hur gas kan bildas, om något kan vara fullt fast det ser tomt ut och att gas faktiskt kan ta plats. Med hjälp av demonstrationer och laborationer utforskar vi egenskaper hos de fantastiska och osynliga gaserna.

   

  Minimiålder i Kemilabbet är 3 år.

 • Blanda och lösa

  Årskurs 1–3
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Vi kliver in i Kemilabbet och klär oss i labbrockar och skyddsglasögon. Här ska vi undersöka världens bästa lösningsmedel: vatten! Vi blandar, löser och delar upp blandningar i sina olika beståndsdelar genom olika experiment. Vad kan hända när vatten avdunstar från blandningar?

 • Vattenmolekylens resa

  Årskurs 1–3
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Människor och allt annat liv på jorden är helt beroende av vatten. Men var kommer vattnet ifrån? Vi gör en djupdykning i vatten och dess olika former: fast, flytande och gas. Genom spännande naturvetenskapliga undersökningar studerar vi vattnets kretslopp och egenskaper.

 • Batterikemi

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Dagens kraftfulla batterier används i allt från mobiltelefoner till bärbara datorer och elbilar. De kan också användas för att lagra stora mängder energi från sol- och vindkraft, vilket kan hjälpa oss till ett fossilfritt samhälle. Men hur fungerar ett batteri? Med olika metaller och en voltmeter testar vi oss fram till det bästa batteriet. För att starta microdatorn och läsa det dolda meddelandet måste eleverna samarbeta för att nå tillräcklig spänning.

 • Livsviktig kemi

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Idag kan vi bota infektioner och sjukdomar som tidigare kunde vara livshotande. Tack vare upptäckter inom kemi har vi en mängd olika läkemedel till vår hjälp. Men för att medicinen ska kunna göra nytta måste den nå fram till rätt plats i kroppen. Hur går det till egentligen?

  Under laborationen tittar vi på några av människans organ och dess funktioner. Med hjälp av systematiska undersökningar tar vi reda på hur vi kan styra var i kroppen läkemedel tas upp.

 • Separationslabbet

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Nyfikenhet och kreativitet är nödvändigt för att vi med full potential ska kunna ta oss an utmaningarna på vår planet. Med Separationslabbet sätter vi fart på både och genom intressanta analyser och undersökningar, som är en viktig del av naturvetenskapen. Inom kemin använder forskarna många avancerade apparater, men det går att göra analyser med hjälp av ganska enkel utrustning. I vårt kemilabb undersöker vi om molekyler i en färg kan separeras.

 • Läkemedelslabbet

  Årskurs 8–9 och gymnasiet
  1 timme

  Som en konsekvens av coronapandemin är programmet pausat tills vidare.

  Hur fungerar medicin när man är sjuk? Och var kommer medicin från? Tack vare vetenskapliga framsteg kan vi idag testa och anpassa läkemedel på sätt som tidigare var omöjliga.

  Med labbrockar och skyddsglasögon på kliver vi in i kemins magiska värld och framställer ett vanligt smärtstillande läkemedel. Med hjälp av molekylmodeller funderar vi också på hur vi kan ändra ett ämnes egenskaper genom en kemisk reaktion.