Globala målen-kurs

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Till år 2030 ska vi göra fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

 

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. I vår grundläggande kurs om de Globala målen får du ökad kännedom och fördjupade kunskaper om alla tre dimensioner utifrån ett övergripande perspektiv. Vi belyser både enskilda mål och tittar på hur de alla hänger ihop.

 

Kursinnehåll

Kursen bygger på aktuell forskning och UNDP:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi varvar teoretiska block med praktiska moment – konkreta övningar som väcker tankar och bjuder in till diskussion. Innehållet anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

 

Kursledare

Våra pedagoger har gedigen kompetens och stort engagemang, i ämnet liksom i pedagogik. De är riktigt vassa på att göra innehållet begripligt och användbart.

 

Målgrupp: Vuxna
Omfattning: Två halvdagar à 3 timmar
Plats: Universeum eller annan

 

 

Världens bästa kursledare?

Pedagogerna på Universeum brinner för att öka din kunskap om världen. Våra kurser leds alltid av två pedagoger och de anpassar innehållet under kursens gång. Allt för att just du ska få ut mesta möjliga av din tid tillsammans med oss.