Scratch

Lär dig programmeringsspråket Scratch! Här hittar du en videoserie gjord av handledarna på Digital Lab så att du kan lära dig och lära ut Scratch.

 

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk som gör det enklare att komma in i programmeringsvärlden. Videoserien kan även användas av lärare som vill lära sig Scratch för att sedan kunna lära ut det i skolan. För att knyta an till skolan har vi även lagt in uppgifter som använder sig att bland annat matematik och fysik.

 

Introduktion: Första avsnittet i denna videoserie går ut på att först ge en introduktion till vad programmering och Scratch är. Sedan går vi vidare och visar grundligt hur man installerar Scratch på sin dator. 

 

Avsnitt 1: Här går vi igenom två kategorier av block som kan påverka ditt program. Det första vi går igenom är kategorin “rörelseblock” och den andra kategorin är “händelseblock”.

 

Avsnitt 2: Vi fortsätter vi att gå igenom de olika kategorierna för blocken som finns i Scratch.  Här går vi igenom kategorierna ”kontroll”-block, “operator”-block samt “känna av”-block. 

 

Avsnitt 3: I det tredje avsnittet går vi igenom vad variabler är och hur man kan använda dessa för att spara värden för att senare använda dessa. Vi lär oss även att använda pennan i Scratch och med den lär vi oss att rita geometriska figurer. 

 

Avsnitt 4: Här går vi igenom hur man kan ha flera sprajtar samtidigt i ett program och hur dessa kan skicka meddelanden till varandra när vi vill att saker ska hända i programmet. Vi går även igenom hur man kan mäta tiden som har gått i ett program och använda detta. 

 

Avsnitt 5: I detta avsnitt får vi testa på att använda allt vi har lärt oss i denna kurs genom att göra ett roligt spel! Det är mycket lärorikt att koppla ihop alla delar med varandra och se vad som kan skapas.