Digital kompetens

Vi sätter digitala verktyg i ett sammanhang och kopplar till matematik, teknik eller samhällskunskap. På Universeum stärker vi lärares förmåga att undervisa i programmering och digital källkritik.

 

Den digitala utvecklingen går rasande snabbt och flödet av information ökar konstant. Digital kompetens med kunskaper inom AI, visualisering och datainsamling är nödvändig i vårt allt mer digitaliserade samhälle.

Vi visar hur eleverna kan lösa problem och omsätta idéer i praktiken med hjälp av digitala verktyg och hur de kan använda, förstå och kritiskt granska digitala system och tjänster.

Att arbeta med programmering, som utgår från ämnena teknik och matematik, är utvecklande för både lärare och elever. Hos oss får ditt arbete med datalogiskt tänkande och programmering en kickstart.

Universeums lärarprogram bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ökar dina kunskaper och ger dig konkreta verktyg och tips som utvecklar din egen undervisning. Innehållet anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Våra pedagoger är alla utbildade och tidigare yrkesverksamma lärare. De har gedigen kompetens och stort engagemang, i ämnet liksom i pedagogik. De är riktigt vassa på att göra innehållet begripligt och användbart för dig som lärare. 

 • Vi varvar teoretiska block med praktiska moment.
 • Vi kopplar samman aktuell forskning, ämnesinnehåll och läroplan.
 • Vi lyfter didaktiska frågor och kritiska aspekter för elevernas lärande.
 • Vi ger exempel på arbetssätt som kan användas i förskolan eller skolan för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

 

Vi erbjuder fortbildningar, inspirationer, handledning, workshops och större utbildningsinsatser för lärare och ledare från förskola till vuxenutbildning, på Universeum eller annan plats. Kontakta oss för mer information, offert eller bokning.

Kostnadsfria inspirationer liksom enstaka platser på fortbildningar bokas via vår onlinebokning.

 • Programmering i förskolan

  Fortbildning
  Förskola

  Vad är egentligen programmering? Varför är kunskap om ämnet värdefullt? Och hur kan programmering användas i förskolan? Under denna fortbildning får du som lärare en introduktion till ämnet. Vi lär dig grunderna i programmering och ger dig konkreta exempel på övningar att göra tillsammans med förskolebarnen.

 • Programmering i fritidshem

  Fortbildning
  Fritidshem

  Vad är programmering? Hur kan vi använda det? Och vad behövs för att göra programmering till en del av verksamheten i skola och fritidshem? Under denna fortbildning får du som arbetar i fritidshem en introduktion till ämnet. Vi programmerar både robotar och datorer eller surfplattor. Det blir också övningar utan dator för att du ska lära dig programmeringens grunder. Samtidigt får du konkreta exempel på vad du kan göra i fritidshemmet tillsammans med barnen. Till denna fortbildning önskar vi att du tar med dig en jobbdator, surfplatta eller liknande om du har en.

 • Programmering i årskurs F–3

  Fortbildning
  Årskurs F–3

  Denna fortbildning ger dig som lärare en introduktion till ämnet programmering. Vad innebär det att programmera något? Varför är det värdefullt att ha kunskap om programmering? Och hur kan det användas i undervisningen? Vi lär dig grunderna och ger dig samtidigt exempel på övningar att använda i din undervisning.

 • Programmering i årskurs 4–6

  Fortbildning
  Årskurs 4–6

  Vad är programmering och hur kan den användas i undervisningen? Denna fortbildning ger dig som lärare en introduktion till ämnet.

  Vi jobbar framför allt med så kallad blockprogrammering, ett programmeringsspråk väl lämpat för såväl nybörjare som mer erfarna. Med hjälp av det programmerar vi datorer och robotar, men gör också övningar utan dator. Övningarna lär dig grunderna i programmering, samtidigt som du får direkta exempel på vad du kan göra i skolan tillsammans med dina elever.

 • Programmering i årskurs 4–6 steg 2

  Fortbildning
  Årskurs 4–6

  Hur används programmering praktiskt i undervisningen? I steg 2 breddar vi våra kunskaper i programmering av micro:bit. Vi kopplar bland annat in externa enheter som motorer, högtalare, lysdioder och robotar.

  Till denna fortbildning önskar vi att du tar med din egen jobbdator och, om du har, en micro:bit. För att delta bör du ha gått Programmering i årskurs 4–6 eller besitta motsvarande kunskaper. Vi räknar med att du någon gång har gjort enkel visuell programmering med micro:bit och/eller i Scratch.

 • Digital källkritik

  Fortbildning
  Årskurs 4–9

  Vilka möjligheter och risker innebär vårt digitala liv? Vi behandlar ämnen som algoritmer, sökmotorer, ekokammare och filterbubblor kopplat till digital källkritik.

  Efter fortbildningen har du som lärare fått kunskap och verktyg för att själv genomföra lektionsserien Digital källkritik med dina elever. De tre lektionerna à 60 minuter vardera är framtagna av Mikoteket för Universeum.

 • Programmering i årskurs 7–9

  Fortbildning
  Årskurs 7–9

  Programmering handlar om att instruera en dator eller robot att utföra ett visst arbete. Under denna fortbildning ger vi dig en introduktion till ämnet. Du får lära dig grunderna i programmering och hur du använder den i undervisningen.

  Vi använder framför allt så kallad blockprogrammering, ett programmeringsspråk väl lämpat för såväl nybörjare som mer erfarna, för att programmera datorer och robotar. Vi gör också övningar utan dator, vilket ger dig direkta exempel på vad du kan göra i skolan tillsammans med dina elever.