Världens regnskogar

Hälften av alla djur- och växtarter på jorden lever i regnskogar. Det handlar om närmare 4,5 miljoner arter. Långt ifrån alla har fått ett artnamn.

 

Regnskogarna har utvecklats under 60 miljoner år. Skogarna är fulla av djur och växter som på olika sätt behöver varandra för att överleva. I ett enda träd kan det finnas ett hundratal olika arter, som lever med och av varandra i känsliga ekosystem. Var du än går i regnskogen så finns chans att hitta nya arter.

regnskogskarta

Regnskog hittar du nära ekvatorn – alltså i en linje runt mitten av jorden. Här lyser solen som starkast och det är runt 12 timmar dagsljus året om. Regnskogarna täcker cirka 7 % av jordens yta.

 

regnskogens-kretslopp_388x240Vattnets kretslopp i regnskogen

1. På morgonen värmer solen upp marken, växterna och floderna.

2. Luften blir fuktig när vattnet avdunstar. Vattenångan stiger uppåt och bildar regnmoln.

3. Vid lunchtid är molnen så tunga att det börjar regna.

4. När molnen tömt sig, värmer solens strålar upp igen. Mer vatten avdunstar och bildar regnmoln. Så kretsar vattnet runt, runt i regnskogen.

 

 

 

Visste du att…

En del regnskogar är 60 miljoner år gamla.

Det regnar mer än 300 dagar om året i en tropisk regnskog.

På vissa platser kan det regna upp till 8,5 meter på ett år.

I Göteborg regnar det 0,7–0,9 meter (700–900 mm) på ett år.

Temperaturen i en tropisk regnskog är alltid mellan 20° och 25° C.

 

regnskogsforskareRegnskogen försvinner

Träd och växter i regnskogarna fångar upp stora mängder av den koldioxid (CO2) som vi människor släpper ut.

När regnskogarna huggs ned, och inga nya träd planteras, så ökar mängden koldioxid. Då stiger temperaturen på jorden och den så kallade växthuseffekten ökar. Den leder i sin tur till många allvarliga problem.

Regnskogarna och havet skapar mycket av det syre som vi andas. Utan syre kan vi inte leva!

Många av våra moderna mediciner är utvecklade från regnskogsväxter. Men i regnskogen finns massor av kemiska upptäckter kvar att göra.

Ju mer vi utforskar regnskogen, desto större chans är det att vi hittar fler botemedel mot sjukdomar i världen.

 

 

 

Visste du att…

Hälften av jordens regnskog är borta.

Av jordens ursprungliga 13 % regnskog finns idag bara 6 % kvar.

Varje år försvinner 46 000 km2 regnskog. Det är en yta större än Danmark.

 

Hopp om ny regnskog

Monteverdeinstitutet

Det är viktigt att plantera nya träd där regnskogen har skövlats. Därför startade Universeum en plantskola tillsammans med Monteverde-institutet i Costa Rica.

I plantskolan odlas viktiga regnskogsväxter. När fröet växt och blivit en planta får den flytta ut till skövlad mark i viktiga naturområden.

Plantskolan har dessutom skapat jobb åt lokalbefolkningen.

De flesta av växterna omkring dig kommer från områden i Costa Rica där Universeums samarbetar med plantskolor.

 

 

Vill du ge ett bidrag? Swisha till 123 056 74 20 så stöder du Universeums bevarandeprojekt för hotad regnskog.

 

 

Palmolja

regnskogsskovlingJättelika ytor av värdefull, artrik regnskog huggs ned för att odla oljepalmer.

Från oljepalmen kommer världens vanligaste vegetabiliska olja, som vi använder varje dag. Den finns till exempel i margarin, kakor, friterad mat, choklad, smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat. Den används även som råvara för bioenergi och biodiesel.

Genom organisationer som till exempel The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) finns idag möjlighet för odlare att certifiera sin verksamhet. Det betyder att oljepalmerna odlas på ett sätt som är hållbart långsiktigt och inte skadar regnskogen.

 

oljepalmerDet är viktigt att världens konsumtion av palmolja inte fortsätter att öka.

Som konsument kan du efterfråga produkter och livsmedel utan palmolja. Alla produkter med palmolja måste idag vara märkta.

Som konsument kan du också efterfråga produkter och livsmedel som görs av RSPO-certifierad palmolja. Det sänder en tydlig signal till producenterna och på så sätt blir du delaktig i att rädda jordens regnskogar.

 

Du kan till exempel ställa frågor som:

  • Innehåller den här varan palmolja?
  • Om svaret är ja: Hur är palmoljan i sådana fall producerad?
  • Bidrar den till skövling av värdefulla regnskogar?