Människor i Amazonas

Precis som djur och växter lever i harmoni med varandra, har Amazonas urbefolkning levt av och med regnskogen i tusentals år. De har stor kunskap om hur olika växter kan användas som medicin, till mat, redskap eller att bygga hyddor av.

 

kapoktrad_fronKapokens frön har små fallskärmar, liknande maskrosens. Fallskärmen är silkeslen och liknar bomull. En del stammar använder dem bland annat i madrasser.

Avokado har odlats av urbefolkning i 10 000 år.

Maripa-palmens hårda bladnerver används som pilar. Doppade i växtgiftet curare eller gift från pilgiftsgroda blir de pilar för blåsrör.

Fåglar, som till exempel solrall och trumpetarfågel, är bra husdjur. De håller rent från ormar, spindlar och insekter. De varnar dessutom för inkräktare.

Fjärilen blå morpho ses av vissa stammar som de dödas andar som återvänt till jorden.

Stora styltpalmer används som enkla kanoter.

 

 

 

Amazonfloden

Amazonfloden är skogens motorväg. Djur, växter och människor använder den som transportmedel. Mindre floder rinner ut i Amazonfloden och utmed dem lever många av de människor som bor i regnskogen.

Amazonas jättelika flodsystem är fullt av fiskar. Idag vet vi om cirka 2 500 arter, vilket är fler än vad vi känner till i hela Atlanten. Troligen finns det dubbelt så många arter kvar att upptäcka i Amazonas floder.

 

chachapoya_gravChachapoya-folket

Uppe på berget kan du se en modell av en ruin i Los Pinchudos. Det är gravkamrar byggda högt upp i en bergsklyfta i Rio Abiseo National Park i Peru.

Gravarna byggdes av Chachapoya-folket mellan år 800–1475. Chachapoya var fruktade krigare och hade mäktiga shamaner (medicinmän) som tillverkade örtgifter och ansågs ha magiska krafter.

Stammen var stor fram till att de erövrades av Inkaindianerna år 1475. Efter det blev livet svårare. Chachapoya-stammen dog ut under 1500-talet när de spanska erövrarna kom till Sydamerika.

 

Stoppa skövlingen

Människor blir fattiga när regnskogen försvinner

braziliansk-gruppI världens regnskogar bor 260 miljoner människor. Men i och med skövlingen tvingas många människor att lämna sina hem.

Människorna lever av det regnskogen ger. Med regnskogen försvinner också kulturer och mycket värdefull kunskap.

Amazonas regnskog är hem åt 385 stamfolk som talar mer än 300 olika språk.

En del stammar som levt isolerade har inte utvecklat ett immunförsvar mot vanliga sjukdomar som finns i övriga världen. De människorna riskerar att bli mycket sjuka och till och med dö, när de kommer i kontakt med människor utanför stammen.

tvafargad-tamarin

 

Många arter av apor är starkt hotade idag på grund av att regnskogen huggs ned, bland annat tvåfärgad tamarin.

 

Regnskogen huggs ned för att:
  • Utvinna virke. Träslag som mahogny säljs till länder i väst.
  • Göra plats för odling av oljepalmer och soja, men också annan odling.
  • Skapa betesmark till djur som föds upp för köttproduktion, till exempel kor.
  • Starta gruvdrift för att bryta ädelstenar och metaller som aluminium.

 

Hälften av jordens regnskog är borta. Skövling av regnskog sker av flera anledningar, men i grunden handlar det om kortsiktiga intressen som att tjäna pengar.

 

Fjärilsodling

fjarilspuppor_costa-ricaUniverseum köper puppor från ett reservat i Costa Ricas regnskog som heter Las Brisas de Pacuarito. Området är ett av de fattigaste i Costa Rica. Många som bor där är arbetslösa och har inte lärt sig att läsa. De flesta arbetar med att hugga ner träd i regnskogen.

Men genom att odla fjärilslarver kan en del familjer försörja sig utan att fälla träd. Det gör att regnskogen bevaras.

 

Las Brisas de Pacuarito

Universeum köper inte bara puppor odlade i området. Den lilla byskolan behövde datorer, så det ordnade Universeum till skolbarnen.

 

Hotade apor

Tvåfärgade tamariner

hotade-apor_tvafargad-tamarinDen tvåfärgade tamarinen lever bara i ett mycket litet område i och kring staden Manaus i Brasilien.

Universeum stöttar ett forskarteam som planterar ”korridorer” av regnskog. Korridorerna binder ihop olika skogspartier och på så sätt kommer olika grupper av apor i kontakt med varandra. Forskarteamet vårdar också skadade tamariner och följer dem med hjälp av märkning.

De tvåfärgade tamarinerna hotas av elektricitet när de klättrar på ledningar som inte är isolerade. Dessutom dödas de av hundar och blir överkörda av bilar. En del människor fångar dem och säljer dem som husdjur.

 

Goeldisapor

hotade-apor_goeldisUniverseums Goeldisapor är del av ett bevarandeprojekt. Aporna är hotade på grund av skogsavverkning i de områden där de lever i östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien och norra Bolivia.

För att rädda arten deltar djurparker världen över i ett bevarandeprojekt.

Planer finns att i framtiden flytta ut Goledisapor som är födda på djurparker till skyddade områden i Sydamerika.

 

Vill du ge ett bidrag? Swisha till 123 607 09 73 så stöder du Universeums bevarandeprojekt för hotade däggdjursarter.