Digital Lab

bubbla_digital-labDigital Lab är ett specialprogram för alla 11–13-åringar som vill få kunskap, förståelse och praktisk erfarenhet av programmering och digitala tekniker. Kurserna är ett samarbete med Ericsson och hålls på Universeum.

 

Digital Lab riktar sig till dig som är mellan 11 och 13 år och finns i två nivåer; grundkurs och fortsättningskurs. Båda kurserna kommer att gå under två perioder hösten 2016.

  • Period 1: 27 september till 25 oktober.
  • Period 2: 8 november till 6 december.

Kurserna hålls på Universeum under fem tisdagar kl 16.00–19.00. 

 

Lego Mindstorms (grundkurs)

Lär dig att bygga och programmera Legorobotar! Vi går tillsammans igenom hur man bygger ihop och programmerar Legorobotar. I slutet av kursen har vi lärt oss allt vi behöver för att lösa en kul och utmanande slutuppgift.

Efter fullföljd grundkurs är du behörig att anmäla dig till den avancerade kursen.

 

Scratch (fortsättningskurs)

Vi lär vi oss grunderna i Scratch, ett programspråk speciellt utvecklat för att lära unga grunderna i programmering. Scratch är skapat av universitetet MIT i USA. Under kursen utforskar vi hur programspråket fungerar och bygger ett spel.

Observera att du måste ha fullföljt grundkursen för att få gå fortsättningskursen.

 

Arduino (fördjupningskurs)

Vill du lära dig mer om elektronik och programmering? Då är denna fördjupningskurs något för dig! I denna kurs går vi tillsammans grundligt igenom vad Arduino är och hur man programmerar den för att göra häftiga saker.

För att delta måste man ha genomgått både Scratch och Lego mindstorms.

Observera att det endast finns fyra platser per tillfälle till denna kurs.

 

Kostnad

För att delta krävs att du har ett giltigt årskort. Kurserna är kostnadsfria. Vi står för allt material, men ta med matsäck eller pengar till fika.

 

Anmälan

Klicka på knappen för att anmäla dig.

 

Boka nu

 

 

Observera att du är anmäld först när du har mottagit en anmälningsbekräftelse! Antalet platser är begränsade. Först till kvarn gäller.

Genom att anmäla dig till någon av kurserna förbinder du dig till att delta under hela kursen. Vid frånvaro vid fler än två tillfällen förlorar du din plats.

Vid frågor kontakta Jesper Östlund jesper.ostlund@universeum.se 

 

Lär dig mer om programmeringsspråket Scratch


I samarbete med:

 

ericsson_100x88