Visualiserings­labb

Världen står inför stora globala utmaningar. Nu prövar vi om och i så fall hur visualisering kan accelerera lärandet och öka människors kunskaper för en hållbar värld.