Donationer och samarbeten

Världen förändras och Sverige ställs inför nya utmaningar. Tillsammans med våra donatorer och samarbetspartners arbetar vi för att möta behoven och vara en självklar arena för vetenskapliga upplevelser och hållbar utveckling. 

 

Vi är mäkta stolta över våra donatorer, finansiärer och partners. Flera har varit med oss ända sedan starten 2001. Dessa företag och offentliga organisationer har gett oss möjlighet att stärka vår position i samhället och avancera från en inspiratör som intresserar barn och unga för naturvetenskap och teknik, till en aktör som transformerar människor och utmanar dem att agera för en hållbar värld.

Andra är med oss under några år i samband med en satsning eller ett projekt. Sådana donationer och samarbeten innebär ett oerhört viktigt tillskott av kompetens och finansiellt stöd. Universeum är beroende av omvärldens engagemang och externa resurser för utveckling av verksamheten.

Universeum har också en nära samverkan med stiftarna. Chalmers, Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren är på olika sätt delaktiga i såväl det dagliga arbetet som utvecklingen av Universeum.

 

Det som förenar oss alla är viljan att stötta utbildningssystemet, stärka Sveriges kompetensförsörjning och bidra till en hållbar utveckling.

 


Stiftare

 


Donatorer

    

 


Finansiärer

 

 


Partners

 


Kontakta oss

Vid frågor om donationer och samarbeten, hör av dig till oss.

 

VD
Carina Halvord

Telefon: 031–335 64 75
E-post: carina.halvord@universeum.se

 

Koordinator för partnerskap och externa samarbeten
Petra Palm

Telefon: 031–335 64 71
E-post: petra.palm@universeum.se