Life science

Universeums satsning på life science sätter människan i fokus. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt utforskar vi hälsa och hållbarhet – och lyfter livsviktig forskning.