Universeum växer

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Följ med på resan mot nästa generation vetenskapscenter!

 • Utvecklingsprogram

  Tillsammans med stiftare och donatorer bygger och utvecklar vi för framtiden.

  Hör av dig till oss om du vill vara med och bidra till ökad innovationskraft, stärkt kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.

   

  Carina Halvord, VD

  Telefon: 031–335 64 42
  E-post: carina.halvord@universeum.se

  Se hela utvecklingsprogrammet
  item
 • Om- och tillbyggnad

  Avancerat bygge i trä

  Plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé, ny restaurang och fler hissar. Med hjälp av Skeppsviken Bygg i Göteborg bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart september 2020, klart våren 2023.

 • Visualiseringsdom

  Farkost för resor i forskningsdata

  I en sfärisk dom på Universeums tak ska vi med visualiseringsteknik i absolut världsklass göra expeditioner ut i universum, in i mikrokosmos och bakåt i historien för att förstå hur världen fungerar. Del av nationella satsningen Wisdome.

 • Ocean Science Lab

  Kunskap och innovationskraft för hållbara hav

  Inom ramen för FN:s havsdekad utvecklar vi en tvärvetenskaplig kunskapsupplevelse och internationellt nav för samverkan: Ocean Science Lab.

 • Visualiseringslabb

  Världsunikt och öppet för alla

  I nära samverkan med Visualiseringscenter C och professor Anders Ynnerman prövar vi hur ett visualiseringslabb kan accelerera lärandet och öka människors kunskaper för en hållbar värld.

 • Hållbar hälsa

  Donation möjliggör satsning på life science

  50 miljoner från Kreftingstiftelsen blir katalysator för kunskapssatning på life science och en helt ny lärmiljö om astma och allergi.

 • Agenda 2030

  Hållbar utveckling på agendan

  Redan 1999 tilldelades Universeum statliga medel för att arbeta med folkbildning och utbildning inom hållbar utveckling. Nu ökar vi nu fokuset och utgår från globala målen i allt vi gör.

 • Restaurang, kafé och event

  Ny restauratör från våren 2021

  Som ett led i Universeums investering för framtiden tar Chalmers Konferens & Restauranger över restaurangverksamheten på Universeum med nytt restaurang- och eventkoncept.

 • Om- och tillbyggnad

  Avancerat bygge i trä

  Plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé, ny restaurang och fler hissar. Med hjälp av Skeppsviken Bygg i Göteborg bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart september 2020, klart våren 2023.

 • Visualiseringsdom

  Farkost för resor i forskningsdata

  I en sfärisk dom på Universeums tak ska vi med visualiseringsteknik i absolut världsklass göra expeditioner ut i universum, in i mikrokosmos och bakåt i historien för att förstå hur världen fungerar. Del av nationella satsningen Wisdome.

 • Ocean Science Lab

  Kunskap och innovationskraft för hållbara hav

  Inom ramen för FN:s havsdekad utvecklar vi en tvärvetenskaplig kunskapsupplevelse och internationellt nav för samverkan: Ocean Science Lab.

 • Visualiseringslabb

  Världsunikt och öppet för alla

  I nära samverkan med Visualiseringscenter C och professor Anders Ynnerman prövar vi hur ett visualiseringslabb kan accelerera lärandet och öka människors kunskaper för en hållbar värld.

 • Hållbar hälsa

  Donation möjliggör satsning på life science

  50 miljoner från Kreftingstiftelsen blir katalysator för kunskapssatning på life science och en helt ny lärmiljö om astma och allergi.

 • Agenda 2030

  Hållbar utveckling på agendan

  Redan 1999 tilldelades Universeum statliga medel för att arbeta med folkbildning och utbildning inom hållbar utveckling. Nu ökar vi nu fokuset och utgår från globala målen i allt vi gör.

 • Restaurang, kafé och event

  Ny restauratör från våren 2021

  Som ett led i Universeums investering för framtiden tar Chalmers Konferens & Restauranger över restaurangverksamheten på Universeum med nytt restaurang- och eventkoncept.