Universeum växer

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Följ med på resan mot nästa generation vetenskapscenter!

 • Utvecklingsprogram

  Tillsammans med stiftare och donatorer bygger och utvecklar vi för framtiden.

  Hör av dig till oss om du vill vara med och bidra till ökad innovationskraft, stärkt kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.

   

  Carina Halvord, VD

  Telefon: 031–335 64 42
  E-post: carina.halvord@universeum.se

  Se hela utvecklingsprogrammet
  item
 • Visualiseringsdom

  Farkost för resor i forskningsdata

  I Wisdome Göteborg ska vi med visualiseringsteknik i absolut världsklass göra expeditioner ut i universum, in i mikrokosmos och bakom specialeffekternas kulisser för att förstå hur världen fungerar.

 • Ocean Science Lab

  Kunskap och innovationskraft för hållbara hav

  Inom ramen för FN:s havsdekad utvecklar vi en tvärvetenskaplig kunskapsupplevelse om marint liv och hållbar utveckling: Ocean Science Lab.

 • Visualiseringslabb

  Forskningsdata möter visualiseringsteknik

  I nära samverkan med Visualiseringscenter C och professor Anders Ynnerman prövar vi hur ett visualiseringslabb kan accelerera lärandet och öka människors kunskaper för en hållbar värld.

 • Miniverseum för de yngsta

  Lek och lärande för framtiden

  Miniverseum är vår stora satsning på alla små äventyrare. Här introducerar vi biologisk mångfald och hållbar utveckling för barn från 0 till 6 år – nästa generation innovatörer, biologer och beslutsfattare.

 • Professur i pedagogik

  Tillämpad forskning

  Tillsammans med Göteborgs universitet gör vi en satsning på lärande via datavisualisering genom en nyinrättad professur i pedagogik. Professor Lena Pareto ska forska på hur den allra senaste digitala tekniken kan nyttjas för att stimulera lärande.

 • Life science

  Med människan i fokus

  Med Universeums satsning på life science vill vi på olika sätt bidra till hållbar hälsa – för människan och för vår planet.

 • Om- och tillbyggnad

  Avancerat bygge i trä

  Plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé, ny restaurang och fler hissar. Med hjälp av Skeppsviken Bygg i Göteborg bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart september 2020, klart juni 2023.

 • Restaurang, kafé och event

  Ny restauratör

  Som ett led i Universeums investering för framtiden tar Chalmers Konferens & Restauranger över restaurangverksamheten på Universeum med nytt restaurangkoncept och eventerbjudande.

 • Agenda 2030

  Hållbar utveckling på agendan

  Redan 1999 tilldelades Universeum statliga medel för att arbeta med folkbildning och lärande inom hållbar utveckling. Nu ökar vi nu fokuset och utgår från globala målen i allt vi gör.

 • Visualiseringsdom

  Farkost för resor i forskningsdata

  I Wisdome Göteborg ska vi med visualiseringsteknik i absolut världsklass göra expeditioner ut i universum, in i mikrokosmos och bakom specialeffekternas kulisser för att förstå hur världen fungerar.

 • Ocean Science Lab

  Kunskap och innovationskraft för hållbara hav

  Inom ramen för FN:s havsdekad utvecklar vi en tvärvetenskaplig kunskapsupplevelse om marint liv och hållbar utveckling: Ocean Science Lab.

 • Visualiseringslabb

  Forskningsdata möter visualiseringsteknik

  I nära samverkan med Visualiseringscenter C och professor Anders Ynnerman prövar vi hur ett visualiseringslabb kan accelerera lärandet och öka människors kunskaper för en hållbar värld.

 • Miniverseum för de yngsta

  Lek och lärande för framtiden

  Miniverseum är vår stora satsning på alla små äventyrare. Här introducerar vi biologisk mångfald och hållbar utveckling för barn från 0 till 6 år – nästa generation innovatörer, biologer och beslutsfattare.

 • Professur i pedagogik

  Tillämpad forskning

  Tillsammans med Göteborgs universitet gör vi en satsning på lärande via datavisualisering genom en nyinrättad professur i pedagogik. Professor Lena Pareto ska forska på hur den allra senaste digitala tekniken kan nyttjas för att stimulera lärande.

 • Life science

  Med människan i fokus

  Med Universeums satsning på life science vill vi på olika sätt bidra till hållbar hälsa – för människan och för vår planet.

 • Om- och tillbyggnad

  Avancerat bygge i trä

  Plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé, ny restaurang och fler hissar. Med hjälp av Skeppsviken Bygg i Göteborg bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart september 2020, klart juni 2023.

 • Restaurang, kafé och event

  Ny restauratör

  Som ett led i Universeums investering för framtiden tar Chalmers Konferens & Restauranger över restaurangverksamheten på Universeum med nytt restaurangkoncept och eventerbjudande.

 • Agenda 2030

  Hållbar utveckling på agendan

  Redan 1999 tilldelades Universeum statliga medel för att arbeta med folkbildning och lärande inom hållbar utveckling. Nu ökar vi nu fokuset och utgår från globala målen i allt vi gör.