Ungas kraft

Å ena sidan brist på arbetskraft, å andra sidan unga människor som står utanför arbetsmarknaden. I en nyskapande satsning med spridningspotential ska Universeum ta vara på de ungas kraft.

 

Du som lärare hittar information om hur du bokar skolbesök och vad Ungas kraft innebär för skolan här.