Skolpaket - Månfärden - Reversed

Skolpaket - Månfärden - Reversed

Vad krävs för att resa i rymden? Vi följer i spåren av månfärderna och tar reda på om vi har vad som krävs för att lämna jordens dragningskraft och landa på månen.Under denna laboration arbetar eleverna i grupper om fyra till sex stycken.

Centralt innehåll


  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  • Människan i rymden och användningen av satelliter.