Ungas kraft

Landamäreskolan och Svartedalsskolan har genom Ungas kraft fri tillgång till Universeum. Här hittar du information om vad satsningen innebär för elever, lärare och föräldrar.

 

Ungas kraft omfattar de ungas hela livssituation, allt för att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Genom tre olika åtgärdspaket – skolan, familjen och fritiden – ska vi stimulera de ungas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

 

Skolan

De deltagande skolorna får fri tillgång till Universeum under läsåret. Våra utställningar och labb är svårslagna som lärmiljöer! I skolpaketet ingår också fortbildning i naturvetenskap och teknik för lärarna.

 

Skolbesök

Till Universeum kan du komma med skolklassen eller fritidsgruppen på skolbesök. Skolbesök kan bokas alla vardagar kl 9–18 under läsåret 2017/2018. Pedagogledda besök bör bokas senast en vecka innan.

Information om hur du bokar skolbesök finns på sidan Bokning och priser. Observera att du i onlinebokningen ska välja ”Boka med avtal” och fylla i Ungas kraft-koden UK740 (kallat ”avtalskod”).

 

På sidan Bra att veta för skolor hittar du material och information inför skolbesöket.

 

Skolentré

När du bokar skolentré upptäcker ni Universeum helt efter egna önskemål och förutsättningar. Ta del av vårt program, guida själv eller ge eleverna egna uppgifter att utföra i utställningarna.

Skolentrén är kostnadsfri för Ungas krafts skolor.

 

Skolprogram

I vårt skolprogram hittar du olika typer av besök. Föreställningar, guidningar och laborationer leds av en Universeumspedagog. Innehållet anpassas efter gruppens behov och förutsättningar. Självledda uppdrag leder du som lärare. Till din hjälp har du ett självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Det får du låna av oss helt utan kostnad.

Alla klasser på Ungas krafts skolor får ett pedagoglett besök per termin utan kostnad. Självledda uppdrag kan bokas obegränsat antal gånger, alltid kostnadsfritt.

 

Fortbildning

I Ungas kraft ingår kompetensutveckling av lärare och skolpersonal. Olika årskurser eller grupper bjuds in till olika fortbildningar under läsåret.

Lärare och personal som ska gå en fortbildning får information och inbjudan via sin rektor. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Skolbokningen på skolinfo@universeum.se.

 

Universeum i undervisningen

Hur kan Universeum hjälpa skolan till högre måluppfyllelse? Under fortbildningen Universeum i undervsiningen får du som lärare fördjupa dig i våra utställningar och utforska hur du på bästa sätt kan använda vårt hus i din undervisning. Syftet är att du ska känna dig hemma på Universeum och själv se vilka möjligheter som finns här för dig och dina elever.

Universeum i undervisningen är en fortbildning i tre delar. Under första tillfället går vi igenom hur ett skolbesök på Universeum går till och fördjupar oss i utställningarna Akvariehallen och Rymden. Vi avslutar första tillfället med att tillsammans planera de följande två tillfällena. Hur kan vi på bästa sätt möta dina önskemål och behov?

Del 1: Onsdag 27 september kl 13.00–16.00 på Universeum
Del 2: Måndag 6 november kl 13.00–16.00 på Universeum
Del 3: Tisdag 5 december kl 13.00–16.00 på Universeum

Fika ingår vid alla tre tillfällen.

Systematiska undersökningar i F–9

I denna fortbildning jobbar vi praktiskt och teoretiskt med olika systematiska undersökningar i kombination med kemi. Parallellt diskuterar vi språkutvecklande arbetssätt att använda i undervisningen i naturvetenskap. Dessutom har vi den röda tråden mellan skolans olika stadier i fokus. Hur kan vi hjälpa varandra mellan stadierna och vilka förväntningar finns på eleverna i respektive årskurs?  

En del av fortbildningen genomförs i våra utställningar och labb.

Dag, tid och plats: Måndag 30 oktober kl 08.30–16.00 på Universeum

Fika och lunch ingår.

 

Familjen

Alla familjer med barn på de deltagande skolorna får ett årskort för hela familjen. För föräldrarna blir det också öppet hus på Universeum och kurser i naturvetenskap och teknik.

 

Årskort

Alla familjer i Ungas kraft får ett årskort till Universeum. Under ett helt år kan du och din familj komma hit så ofta ni vill – helt gratis!

Ett årskort är en värdehandling som ger hela familjen fri entré till Universeum under ett år. Alla familjer med barn på Landamäreskolan eller Svartedalsskolan får årskort. Varje familj får ett årskort oavsett hur många barn som går på skolorna.

Hämta ert årskort under öppet hus på Universeum den 13 eller 14 november. Vi delar ut årskort mellan klockan 14.00 och 19.00.

Familjekvällar på skolan

I november kommer Ungas kraft till Landamäreskolan. Under familjekvällarna berättar vi om Ungas kraft och hur du gör för att få ett årskort till Universeum. Dessutom bygger vi dansande spöken tillsammans!

Alla föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn. Tänk på att vara på skolan i tid! Om du vill komma men inte kan ditt datum, prata med ditt barns lärare eller rektor.

Årskurs F: Torsdag 9 november kl 17.30–19.30. Samling vid skolans huvudentré!
Årskurs 1: Tisdag 7 november kl 17.30–19.30. Samling vid skolans huvudentré!
Årskurs 2: Torsdag 9 november kl 17.30–19.30. Samling vid skolans eleventré!
Årskurs 3: Tisdag 7 november kl 17.30–19.30. Samling vid skolans eleventré! 

Öppet hus

Den 13 och 14 november klockan 14.00–19.00 har Universeum öppet särskilt för er föräldrar. Då har vi öppet hus för att ni ska lära känna Universeum och vår personal.

Hitta hit: Ta spårvagn nummer 5 till hållplats Korsvägen. (Från Varmfrontsgatan tar det 28 minuter.) Universeum syns tydligt från Korsvägen. På vasttrafik.se kan du planera resan.

 

 

Fritiden

För ungdomar mellan 13 och 16 år kommer det finnas specialprogram att delta i – som en fritidsgård med fokus på kunskap och innovation. Innehållet utvecklas under hösten 2017.