Gymnasiearbete

Universeum är en arena för vetenskaplig inspiration och kommunikation. Vårt uppdrag är att intressera barn och ungdomar för naturvetenskap, teknik och matematik. Det gör vi med upplevelsebaserade utställningar, programaktiviteter och skolprogram.

 

Allt vårt innehåll vilar på en vetenskaplig grund och bygger på interaktivitet där flera sinnen berörs samtidigt. Målet att är på olika sätt ställa frågor som väcker nyfikenhet och lust till fortsatt sökande efter kunskap. Som gymnasieguide på Universeum får du praktisera just det.

 

Att vara gymnasieguide

Veckorna på Universeum ger dig värdefull erfarenhet av att möta människor och prata inför publik. Lika viktigt är att du får en fördjupad kunskap och förståelse för ditt gymnasiearbete. Du tvingas bryta ned svåra förklaringar och ord så att de blir förståeliga för både små och stora besökare. Med god hjälp av våra pedagoger får du träna på att kommunicera naturvetenskap, teknik och matematik.

Universeums uppdrag styr verksamheten. Därför är det ytterst viktigt att du är intresserad av naturvetenskap, teknik och matematik och vill inspirera våra besökare att bli detsamma.

Det är också viktigt att det är du själv som väljer Universeum som arena för ditt gymnasiearbete, och inte din lärare.

 

Gymnasiearbetet i sex steg

Gymnasiearbetet både börjar och slutar på skolan. Steg ett är att ansöka om plats. Skolan betalar 700 kr/elev för deltagande i gymnasiearbetet.

Innan du ansöker vill vi att du tittar på filmen om att göra gymnasiearbete på Universeum. Den ger en bra bild av vad du får göra hos oss.

 

 

1. Ansökan

Ansökan görs via vår onlinebokning och du kan ansöka så länge det finns lediga platser.

Det finns sex platser per period. Varje period markeras med periodens första måndag i bokningskalendern.

 

Ansök om plats så här:
 1. Gå till bokning.universeum.se och välj Gymnasiearbete 2 veckors praktik under Gymnasiearbetet. Direkt till ansökan
 2. Välj den period du vill ansöka till.
 3. Fyll i antal elever.
 4. Fyll i elevernas namn och e-postadress.
 5. Kontrollera uppgifterna och slutför ansökan genom att klicka på Slutför bokning.
 6. Fyll i uppgifter om dig som bokar.
 7. Du får en bokningsbekräftelse skickad till angiven e-postadress.

Vid frågor om ansökan eller onlinebokningen, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 

2. Informationsmöte

Vi informationsmöten för alla elever som ansökt om och fått plats. Boka ett av två tillfällen.

 

Boka informationsmöte så här:
 1. Gå till bokning.universeum.se och välj Informationsmöte inför gymnasiearbetet under Gymnasiearbetet.
 2. Välj den period du vill ansöka till.
 3. Fyll i antal elever.
 4. Fyll i elevernas namn och e-postadress.
 5. Kontrollera uppgifterna och slutför ansökan genom att klicka på Slutför bokning.
 6. Fyll i uppgifter om dig som bokar.
 7. Du får en bokningsbekräftelse skickad till angiven e-postadress.

Vid frågor om informationsmötet eller onlinebokningen, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 

3. Inläsning

Nedan finns inläsningsmaterial. På informationsmötet får du veta vad du ska läsa in inför praktikveckorna på Universeum.

Fakta om Akvariehallen (pdf)
Fakta om Dödliga skönheter (pdf)
Fakta om Regnskogen (pdf)
Fakta om Vattnets väg (pdf)

 

4. Planering och arbete på skolan

Merparten av ditt gymnasiearbete genomför du på skolan under handledning av din betygsättande lärare. Det är ni tillsammans som planerar vad du ska skriva om.

 

5. Praktik på Universeum

Under två veckor är du gymnasieguide på Universeum. Här har du två huvudsakliga uppgifter: Att presentera ditt gymnasiearbete för Universeums besökare och att ansvara för en eller era utställningar. Det innebär att du möter och guidar besökare samt nns till hands för barngrupper och skolklasser som bokat uppdrag.

Du behöver ha tät kontakt med din lärare under praktikveckorna. Det är hen som betygssätter ditt gymnasiearbet i slutändan.

Handledaren på Universeum utfärdar ett skriftligt intyg efter praktikveckorna, som ett kvitto på att du genomfört din praktik som planerat.

 

6. Avslutning på skolan

På skolan slutför du ditt gymnasiearbete. Din lärare sätter det slutgiltiga betyget på kursen.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.