Framtida transporter

Hur kan vi förflytta oss och transportera varor på ett hållbart sätt i framtiden? I projektet Framtida transporter får eleverna skapa egna transportlösningar och samtidigt påverka sin samtid och framtid.

 

Framtida transporter är ett kostnadsfritt projekt för årskurs 7 och 8. Det bygger på en arbetsmodell som engagerar lärare, elever, näringsliv, akademi och politik. Arbetssättet ger stora möjligheter att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor samt att arbeta över ämnesgränserna.

 

 

Framtida transporters syfte
  • Att väcka engagemang, inspirera och intressera elever för hållbar miljö och teknik.
  • Att visa på mängden yrkesroller inom transportnäringen.
  • Att synliggöra samband och samspel mellan människa, natur och teknik.
  • Att skapa ett forum för dialog.
  • Att ge eleverna möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

 

Framtida transporter 2018/2019

Ett skolprojekt genomförs i fyra steg. Här hittar du alla tider för Framtida transporter 2017/2018:

 

1. Lärarinspiration 3 oktober

En halvdag, klockan 13.30–17.30, på Universeum med inspirerande föreläsningar och introduktion till projektet. 

 

2. Elevinspiration vecka 41–42

Ett klassbesök på Universeum med praktiska övningar under cirka en timme. 

 

3. Arbete i skolan och studiebesök hos projektets partners

 

4. Framtidsdag 29 januari

Eleverna ställer ut sina modeller, presenterar sina framtidsvisioner och utmanar experter från näringsliv, politik och akademi.

En jury bedömer modellerna och utser pristagare. Klasserna tävlar om äran, 10 000 kronor och en övernattning på Universeum!

 

Anmälan

Framtida transporter 2018/2019 är fullbokat.

Vid frågor, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 


Skolprojektpartners

 

chalmersgoteborgs-hamngoteborgs-universitetgoteborgs-stad_trafikkontorethogia
Svensk sjöfart
volvo