DigIt

I DigIt är elevernas uppgift att lösa ett verkligt uppdrag med hjälp av teknik och IT. Läsåret 2017/2018 har vi fokus på teknik och IT-utvecklingen inom hälso- och sjukvården när vi kör tävlingen för årskurs 5 och 6.

 

Arbetssättet i DigIt utgår från det entreprenöriella lärandet och tränar eleverna på att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det utmanar deras nyfikenhet och kreativitet och främjar kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

 

Tävlingen bygger på samverkan mellan skolor, partnerföretag och Universeum. Tillsammans kan vi:

  • Hitta, lyfta och ge drivkraft åt digitala talanger.
  • Presentera möjligheter och skapa intresse för studier och arbete inom IT- och telekomsektorn.
  • Visa hur IT-och telekomsektorn bidrar till Sveriges tillväxt och en hållbar utveckling.


DigIt 2018

Läsåret 2017/2018 riktar sig DigIt till elever i årskurs 5 och 6. Under tävlingen får de insikt om de många möjligheter till teknik- och IT-jobb som hälso- och sjukvården erbjuder – idag och i framtiden. Vi vill inspirera unga att arbeta med digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Till sin hjälp får varje klass en lagcoach som studerar teknik och IT på högskola eller universitet.

 

Mål

  • Öka kunskapen om hur digitaliseringen av hälso- och sjukvården bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
  • Stärka elevernas innovationskraft och entreprenöriella förmågor.
  • Skapa intresse för studier och arbete inom IT- och telekomsektorn för att säkra branschens kompetensförsörjning och utvecklingen av hälso-och sjukvården.

 

Tävlingsperiod

DigIt 2018 pågår mellan februari och april 2018 och genomförs i flera steg:

 

1. Uppstart 20 februari klockan 17.00–19.30

En informations- och samtalsträff för lärare, partnerföretag och lagcoacher på Universeum. Företagen presenterar sina uppdrag och lärarna får möjlighet att inspireras, nätverka och boka studiebesök.

 

2. Studiebesök

Klasser och lagcoacher gör studiebesök hos det partnerföretag som tagit fram klassens uppdrag. Företagen presenterar sin verksamhet och de olika yrkesgrupper som arbetar där. Eleverna ges också en fördjupad inblick i uppdraget.

 

3. Arbete med uppdragen

Under ledning av klassens lärare och med viss handledning av lagcoachen arbetar klasserna med uppdragen. Elever tar fram en lösning och presenterar den i en film och en artikel.

 
4. Final 20 april

Under finalen representeras klassen av ett lag med fem elever. Övriga klasskamrater är välkomna som mässbesökare och publik.

På mässan ställer lagen ut sina lösningar och demonstrerar dem för jury, partnerföretag och övriga mässbesökare. Lösningarna presenteras också på scen. Lagen har tre minuter vardera för att imponera på jury och publik. Juryn ställer frågor till laget och ger positiv återkoppling.

Dagen avslutas med prisutdelning. Juryn utser vinnarlaget, som förutom äran får 10 000 kronor till klasskassan. Övriga klasser belönas med 1 000 kr vardera.

 

Anmälan

Anmälan till DigIt 2018 görs via vår onlinebokning.

Sista anmälningsdag är torsdag 15 februari.

 

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta skolbokningen oss på skolinfo@universeum.se.