Älska skog

Hur kan vi använda råvaror från skogen på ett mer hållbart sätt i framtiden? Vilka nya produkter från skogen kommer vi få se framöver? I projektet Älska skog får eleverna skapa egna produktlösningar och samtidigt påverka sin egen och andras framtid.

 

Älska skog är ett kostnadsfritt projekt för årskurs 7 och 8. Det bygger på arbetsmodellen Unga spekulerar och engagerar lärare, elever, näringsliv, akademi och politik. Arbetssättet ger stora möjligheter att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor samt att arbeta över ämnesgränserna.

 

 

Älska skogs syfte
  • Väcka engagemang, inspirera och intressera elever för en hållbar framtid
  • Sprida fakta och fascination om den svenska skogen som resurs
  • Skapa ett forum för dialog
  • Ge eleverna möjlighet att påverka samhällsutvecklingen

 

alska_skog5

 

Älska skog 2018

Fler och fler produkter bör komma från skogen för att i högre grad ersätta fossila och andra miljöskadliga råvaror. Men ju mer vi ökar trycket på skogen, ju viktigare är det att man brukar skogen ansvarsfullt. Om vi ska nyttja skogen i större utsträckning krävs ett hållbart och innovativt tankesätt. Årets uppdrag lyder:

Ta fram en innovativ framtidsprodukt av råvara från svensk skog. Produkten ska bidra till en mer hållbar framtid – ur många perspektiv

Ett Unga spekulerar-projekt genomförs i fyra steg:

 

1. Lärarinspiration onsdag 7 februari klockan 14–17

En halvdag på Universeum med föreläsningar och introduktion till tävlingen. Boka lärarinspirationen.

 

2. Elevinspirationer vecka 9 och 10

Ett klassbesök på Universeum under 60 minuter med praktiska övningar. På vår onlinebokning ser du alla tillgängliga tider. Boka elevinspirationer.

 

3. Arbete i skolan

Klasserna jobbar med arbetet i skolan och eventuellt studiebesök hos projektets partners.

 

4. Finaldag tisdag 8 maj

Klassernas bidrag presenteras på Universeum och eleverna erbjuds en mängd olika aktiviteter i Universeums utställningar. Dagen avslutas med prisutdelning.

 

Klasserna tävlar om äran och 10 000 kronor till klasskassan!

 

Anmälan

Anmälan till Älska skog görs genom vår onlinebokning.

Vid frågor, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 


Projektpartners

 

 Sveaskog_Logotyp Svenska_kyrkan sodra_logotyp skogssallskapetlogo_fsc