Älska skog

I tävlingen Älska skog är syftet att förmedla fakta och fascination om skogen och utmana eleverna till att fundera kring ett klokt resursutnyttjande av svensk skog.

 

Älska skog är en kostnadsfri tävling för årskurs 7 och 8. Det bygger på arbetsmodellen Unga spekulerar och engagerar lärare, elever, näringsliv, akademi och politik. Arbetssättet ger stora möjligheter att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor samt att arbeta över ämnesgränserna.

 

 

Älska skogs syfte
  • Att öka kännedomen om svensk skog som resurs och dess betydelse.
  • Att skapa ett positivt intresse för svensk skog och bygga upp en längtan att utforska den.

 

alska_skog5

 

Älska skog 2018

Deltagarna ska bidra med nya infallsvinklar på skogsbruket, hur vi bör bruka skogen och vilka hållbara produkter vi skulle kunna få ut av skogen i framtiden.

Ett Unga spekulerar-projekt genomförs i fyra steg:

 

1. Lärarinspiration

En heldag på Universeum med föreläsningar och introduktion till tävlingen på förmiddagen och utomhusaktiviteter i skogen på eftermiddagen.

 

2. Elevinspirationer

Ett klassbesök på Universeum under 60 minuter med praktiska övningar .

 

3. Arbete i skolan

Klasserna jobbar med arbetet i skolan och eventuellt studiebesök hos projektets partners.

 

4. Finaldag

Klassernas bidrag presenteras på Universeum och eleverna erbjuds en mängd olika aktiviteter i Universeums utställningar. Dagen avslutas med prisutdelning.

 

Klasserna tävlar om äran och 10 000 kronor till klasskassan!

 

Anmälan

Anmälan till Älska skog 2018 öppnar inom kort.

Vid frågor, kontakta oss på skolinfo@universeum.se.

 


Projektpartners

 

Huvudlogotyp Sveaskog_LogotypSvenska_kyrkansodra_logotyp skogssallskapetlogo_GMVlogo_fsc