Skolprojekt

Ett projekt och arbetssätt där grundskoleelever får möta personer från akademien, näringslivet, politiken och olika organisationer för att på så sätt påverka sin framtid. I projekten jobbar eleverna med framtida utmaningar och formulerar framtidsvisioner.

 

 

Ett projekt är indelat i fyra steg:

1. Lärarfortbildning

2. Elevinspiration

3. Arbete i skolan

4. Framtidsdag där eleverna presenterar och diskuterar sina framtidsvisioner

 

Aktuella projekt

Läsåret 2017/2018  kör vi Framtida transporter för årskurs 7–8.

Läsåret 2017/2018 kör vi Älska Skog för årskurs 7–8.