Biologi och hållbar utveckling

Låt oss ta er med ut i Sveriges natur, ner i de väldiga havens djup och ända till Amazonas regnskog! Biologisk mångfald och hållbar utveckling följer som en grön tråd genom guidningar och självledda uppdrag.

 

I vårt skolprogram hittar du olika typer av besök. Föreställningar, guidningar och laborationer leds av en Universeumspedagog. Innehållet anpassas efter gruppens behov och förutsättningar.

Självledda uppdrag leder du som lärare. Till din hjälp har du ett självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Det får du låna av oss helt utan kostnad.

 

Bokning och priser

Boka via vår onlinebokning. Bokningsknapparna tar dig direkt till vald produkt.

Alla priser hittar du på sidan Bokning och priser.

 • Djur i havet

  Självlett uppdrag
  4–6

  Möt världshavens invånare, som hajar, rockor, torskar och sjöstjärnor och undersök livsmiljöer i både kalla och varma vatten. Uppdraget innehåller spännande uppgifter om djurlivet under ytan. Bland annat får eleverna identifiera och sortera olika arter samt undersöka och studera anpassningar och levnadssätt i olika ekosystem.

   

  Lärarhandledning Djur i havet (pdf)
  Fakta om Akvariehallen (pdf)

  Boka
 • Djur och växter i Amazonas

  Självlett uppdrag
  4–6

  Kliv in i Amazonas tropiska hetta! Här möter ni några av regnskogens invånare och skaffar er kunskap om till exempel färggranna grodor, jättelika tropiska träd och samarbetande insekter. Genom att ta sig an spännande uppgifter i vår regnskog får eleverna studera olika organismers levnadssätt och anpassningar. Samtidigt lär ni er mer om människans påverkan på och koppling till ett tropiskt ekosystem.

   

  Lärarhandledning Djur och växter i Amazonas (pdf)
  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Djur och växter i Sverige

  Självlett uppdrag
  4–6

  Välkomna till Vattnets väg, en levande miniatyrmodell av Sverige. Här upptäcker ni landets olika naturtyper och möter svenska djur på nära håll. Under uppdraget får eleverna får lösa engagerande uppgifter som handlar om Sveriges natur. Bland annat får de identifiera och sortera arter, undersöka deras anpassningar och studera levnadssätt i olika svenska ekosystem.

   

  Lärarhandledning Djur och växter i Sverige (pdf)
  Fakta om Vattnets väg (pdf)

  Boka
 • Havets hemligheter

  Guidning
  FSK–3

  Dyk ned under ytan och möt havets invånare. Kika på torskar, plattfiskar och sjöstjärnor i Västerhavet och upplev tropiska akvarier med hajar och rockor. Vi jämför de olika arterna och studerar likheter och skillnader. Vi undersöker även vem som äter vem och bygger tillsammans en enkel näringskedja.

  Havets hemligheter är en ny version av Liv i havet anpassad för de yngsta åldrarna.

   

  Fakta om Akvariehallen (pdf)

  Boka
 • Hållbara hav

  Guidning
  7–GY

  Majoriteten av jordens yta består av hav. Häng med ner i havens djup och upptäck den biologiska mångfalden och alla ekosystemtjänster havet erbjuder oss! Vi utforskar både kalla och varma hav, från västkustens dova men myllrande liv till de tropiska oceanernas färgsprakande artrikedom. Variationerna för oss in på olika arters levnadssätt och anpassningar. Tillsammans utför vi också experiment som visar hur världshaven påverkas av oss människor och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

  Hållbara hav är en ny version av Liv i havet med inriktning på hållbar utveckling.

   

  Fakta om Akvariehallen (pdf)

  Boka
 • Kampen om regnskogen

  Guidning
  7–GY

  Människor är på olika sätt beroende av regnskogen. I Kampen om regnskogen ser vi den genom andras ögon och ställs inför olika samhällsfrågor och dilemman kopplade till regnskogen som miljö. Vem har ansvaret för regnskogen? Och vem påverkar regnskogen? Under guidningen möter vi personer som på olika sätt nyttjar regnskogens resurser. Vi tittar på kopplingen mellan vår livsstil och globala förändringar och reflekterar över vilka effekter våra val har på den biologiska mångfalden i världens regnskogar.

   

  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Liv i havet

  Guidning
  4–6

  Jordens yta består till största delen av vidsträckta hav. Dyk ner under vågorna och upptäck den biologiska mångfalden! Vi utforskar både kalla och varma hav, från västkustens krabbor och fiskar till de tropiska oceanernas koraller och hajar. Vi tittar närmare på djurens levnadssätt, anpassningar och samband med den icke levande miljön. Tillsammans utför vi experiment för att ta reda på hur världshaven påverkas av oss människor och vilka ekosystemtjänster vi är beroende av.

   

  Fakta om Akvariehallen (pdf)

  Boka
 • Liv i regnskogen

  Guidning
  4–GY

  Kliv in i den varma, fuktiga sydamerikanska regnskogen. Här tar vi reda på vad som är typiskt för en tropisk regnskog, spanar på djur och växter och pratar om de olika arternas spännande anpassningar och livscykler. Guidningen ger kunskap om både enskilda arter och biologisk mångfald. Vi reflekterar också över människans påverkan på jordens regnskogar. Närkontakt med tropiska djur garanteras!

   

  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Miniskogsväktarnas tropiska äventyr

  Guidning
  FSK–3

  Iklädda expeditionshattar och safarivästar ger vi oss av på äventyr i regnskogen. Tillsammans med en skogsväktare går vi över hängbroar och korsar vattendrag för att komma riktigt nära regnskogens mångfald av arter. Vi kikar närmare på några djur och växter och funderar på hur vi människor samspelar och påverkar världens regnskogar.

  När uppdraget är slutfört tilldelas alla upptäckare utmärkelsen Miniskogsväktare!

   

  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Mitt i naturen

  Självlett uppdrag
  F–3

  På en vandring genom Sverige upplever ni massor av växter och djur på nära håll. Genom att jämföra egenskaper lär ni er att sortera och se skillnader och likheter mellan olika arter.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Fakta om Vattnets väg (pdf)
  Lärarhandledning Mitt i naturen (pdf)

  Boka
 • Mitt i regnskogen

  Självlett uppdrag
  F–3

  På en vandring genom vår fuktiga och varma regnskog möter ni flera tropiska växter och djur. Under vägen studerar och särskiljer ni olika djur- och växtarter och lär er om deras anpassningar till den tropiska miljön.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Lärarhandledning Mitt i regnskogen (pdf)
  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Nära naturen

  Självlett uppdrag
  4–6

  Den svenska naturens ekosystem är fullt av tjänster som gör oss människor gott. Vi kan vistas i skog och mark tack vare allemansrätten och njuta av frukt och bär tack vare pollinering. I den levande utställningen Vattnets väg kommer ni riktigt nära den svenska skogens biologiska mångfald. Under uppdraget får ni söka efter ekosystemtjänster och fundera över hur vi människor påverkar skogens näringskedjor.

   

  Fakta om Vattnets väg (pdf)
  Lärarhandledning Nära naturen (pdf)

  Boka
 • Regnskogens växtverk

  Guidning
  4–6

  Tänk dig att du är en växt i den sydamerikanska regnskogen. Hur skulle din livsmiljö se ut? Hur skulle du sprida dina frön? Och vad eller vem skulle kunna hota dig? Aktivera din växtpower och följ med in i regnskogens gröna värld! Här utforskar vi växternas biologiska mångfald och betydelse för ekosystemet. Vi kikar närmare på ekosystemtjänsten pollinering och studerar en blommas kärleksliv, allt för att förstå hur växter fortplantar sig och regnskogen därmed växer.

   

  Fakta om Regnskogen (pdf)

  Boka
 • Under ytan

  Självlett uppdrag
  F–3

  Gör en upptäcktsfärd från det kalla Västerhavet till varma tropiska oceaner. Genom att jämföra olika egenskaper lär ni er att sortera och se skillnader såväl som likheter mellan olika havslevande arter.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Fakta om Akvariehallen (pdf)
  Lärarhandledning Under ytan (pdf)

  Boka
 • Utforska ekosystem

  Guidning
  7–GY

  Är den biologiska mångfalden i nordiska naturen alls lik regnskogens exotiska myller? På ett aktivt sätt jämför vi svenska och tropiska miljöer genom att studera skillnader och likheter mellan de olika ekosystemen. I slutet av guidningen bygger vi en näringsväv och lär oss mer om ekologiska samband och interaktioner i de olika ekosystemen.

   

  Fakta om Regnskogen (pdf)
  Fakta om Vattnets väg (pdf)

  Boka