Lärarfortbildningar årskurs 4–6

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 • Hållbar utveckling

  Heldag

  Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

  Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

 • Lärande i teknik i 4–6

  Heldag

  Undervisningen i teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt kunnande och sin medvetenhet om teknik. Vad innebär det? Hur ger vi eleverna möjlighet att komma dit? Det är några frågor som belyses under fortbildningen.

  Vi synliggör och arbetar med de olika faserna i teknikutvecklingsarbetet. Därefter skapar vi egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer och elektriska kopplingar.

 • Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet i 4–6

  Heldag

  Ämnet naturvetenskap ska bland annat utveckla färdigheter som behövs för att genomföra systematiska undersökningar. Undervisningen måste ge eleverna förutsättningar att upptäcka och använda dessa färdigheter.

  Under fortbildningen provar vi på verktyg och metoder som tränar elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar. Vi visar hur små, konkreta förändringar i undervisningen gör det möjligt att kombinera naturvetenskap med språkutveckling.

 • Tekniken i naturen

  Halvdag

  Naturen är full av fantastiska anpassningar och strategier för överlevnad. Genom att studera och lära av den kan vi få idéer till smarta och spännande lösningar på tekniska utmaningar.

  Vi tränar på att upptäcka funktioner i naturen och utveckla vår kreativa förmåga. Metoderna vi visar kan användas direkt i undervisningen. De har sitt ursprung i biomimetiken, ett ämnesövergripande kunskapsområde som kopplar ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling.