Källsortera mera

I en designtävling för årskurs 4 behöver vi er hjälp oss att sopsortera smartare och samtidigt ändra människors beteende. Ert uppdrag är att utforma en klurig, rolig och informativ sopstation så att våra besökare kan slänga sitt skräp på rätt sätt.

 

Vårens designutmaning för åk 4 har innovationer, miljö och hållbarhet i fokus. Och att få människor att ändra sitt beteende – på ett kul sätt! Utforma framtidens smarta sopstation till Universeum! Den ska vara rolig att använda, snygg att titta på, smart, användarvänlig och lätt för städpatrullen att tömma. Vi vill att det skall vara lärorikt att källsortera därför behöver sopstationen också information till gästerna om vad och hur de skall göra. 

 

kallsortera

 

Design, färg, form och material är valfritt. Bakgrundsmaterial finns i Sorteringsguide från Hans Andersson Recycling och de nationella miljölmålen. En så kallad minimeringskurs för lärare erbjuds den 19 januari.

 

Sista dagen för anmälan är fredag 16 december.

 

Anmälan görs på Tekniska samfundets hemsida.