Globala målen

Välkommen på en serie föreläsningar och workshops med de 17 globala målen för hållbarhet i fokus! Varje gång går vi genom ett nytt mål och hur det kan omsättas i praktiken i skolan.

 

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenimålen och milleniedeklarationen.  Som pedagog förväntas du ta ansvar för att informera om, lära kring och bidra till att uppfylla de 17 globala målen för hållbarhet.

Därför välkomnar vi dig som arbetar som pedagog från yngre åldrar till högstadie- och gymnasieålder till en seminarieserie i syfte att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar. Föreläsningar med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet varvas med workshops ledda av pedagoger på Universeum och Världskulturmuseet.

Bakom satsningen ligger ett unikt samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet, som erbjuder fördjupad och breddad kunskap om Agenda 2030 och de globala målen.

 

mal_11_hallbara_staderNästa seminarie

Vi fortsätter vår serie, som började hösten 2016, med att fördjupa oss i det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen. Två spännande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv. Pedagogerna från både Världskulturmuseet och Universeum fortsätter eftermiddagen med workshop kring hur målet kan omsättas i klassrummet.

 

Välkommen onsdag 3 maj klockan 13.00-16.30 till Världskulturmuseet, Göteborg

 

Sista anmälningsdag: 2017-04-26

 

Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på fika.

 

Anmälan görs via utbyten.se

 

Arrangörer är Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Världskulturmuseet och Universeum