Organisation

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse, stiftelse och råd:

 

Bolagsstyrelse

Malin Persson (ordförande) Chalmersstiftelsen
Bengt Randén GR
Helena Söderbäck GR
Jan Lindblom Västra Götalandsregionen
Johan Carlsten Chalmers
Maria Knutson Wedel Chalmers
Mette Sandoff Göteborgs universitet
Ola Wetterberg Göteborgs universitet
Stefan Gustavsson Västsvenska Handelskammaren

Arbetstagarrepresentanter

Karl Höög Larsson (ordinarie)

Föredragande men ej styrelseledamöter

Carina Halvord (föredragande VD)
Pia de Gysser (sekreterare)

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Björn O Nilsson (vice ordförande) IVA
Dennis Jeryd GR
Finn Johnsson Västsvenska Handelskammaren
Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren
Jonas Ransgård GR
Lars-Erik Liljelund
Stefan Bengtsson Chalmers

Föredragande men ej styrelseledamöter

Malin Persson ordförande Universeum AB
Carina Halvord VD Universeum AB

 

Universeums vetenskapliga råd

Anna Brodin Göteborgs universitet
Carina Halvord Universeum
Dag Hanstorp Göteborgs universitet
Dina Petranovic Chalmers
Håkan Sigurdsson Universeum
Magdalena Svanström Chalmers
Magnus Envall Preera
Marika Hellqvist Greberg Västra Götalandsregionen
Michael Axelsson Göteborgs universitet
Monica Ringvik AB Volvo
Per-Olof Johansson SKF
Ulf Carlson Chalmers

 

Universeums partnerråd

Bertil Blomsterberg Universeum
Carina Halvord Universeum
Daniel Werme SKF
Fredrik Wadström Prové
Jenny Sundqvist AstraZeneca
Johan Wallin Cybercom
Margareta Benjaminsson Volvo Cars
Mats Nilsson AB Volvo
Tommy Jonestål Swedbank
Ola Serneke Serneke