Organisation

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse, stiftelse och råd:

 

Bolagsstyrelse

Malin Persson (ordförande)
Ann Kullberg Västsvenska Handelskammaren
Daniel Forsman Chalmers
Fredrika Lagergren Wahlin Göteborgs universitet
Fredrik Zeybrandt GR
Helena Söderbäck GR
Jan Lindblom Västra Götalandsregionen
Maria Knutson Wedel Chalmers
Ola Wetterberg Göteborgs universitet
Stefan Gustavsson Västsvenska Handelskammaren

Arbetstagarrepresentanter

Karl Höög Larsson (ordinarie)
Eric Sundman (ordinarie)

Föredragande men ej styrelseledamöter

Carina Halvord (föredragande VD)

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Björn O Nilsson (vice ordförande)
Dennis Jeryd GR
Eva Wiberg Göteborgs universitet
Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren
Jonas Ransgård GR
Lars-Erik Liljelund
Stefan Bengtsson Chalmers

Föredragande men ej styrelseledamöter

Malin Persson ordförande Universeum AB
Carina Halvord VD Universeum AB

 

Universeums partnerråd

Bertil Blomsterberg Universeum
Carina Halvord Universeum
Daniel Werme SKF
Matti Ahlqvist AstraZeneca
Johan Wallin Cybercom
Elin Lindberg Volvo Cars
Mats Nilsson AB Volvo
Tommy Jonestål Swedbank
Ola Serneke Serneke
Katarina Blomquist Ericsson
Lars Gustavsson BASF