Organisation

bubbla_kontakt

Universeum AB ägs av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsen består av ledamöter från Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.

 

Här kan du se vilka personer som verkar inom Universeums styrelse, stiftelse och råd:

 

Bolagsstyrelse

Gunnar Ryman (ordförande) Gurrinvest AB
Bengt Randén
Helena Söderbäck Göteborgsregionens kommunalförbund
Jan Lindblom Västra Götalandsregionen
Johan Carlsten Chalmers
Malin Persson (vice ordförande) Chalmersstiftelsen
Mette Sandoff Göteborgs universitet
Maria Knutson Wedel Chalmers
Ola Wetterberg Göteborgs universitet
Stefan Gustavsson Västsvenska Handelskammaren

Arbetstagarrepresentanter

Karl Larsson (ordinarie)
Klas Malmberg (suppleant)
Kristoffer Svingen (suppleant)

Föredragande men ej styrelseledamöter

Carina Halvord (föredragande VD)
Tanja Nordhammar (sekreterare)

 

Stiftelsen Korsvägen

Göran Bengtsson (ordförande)
Anna-Greta Leijon
Björn O Nilsson (vice ordförande) IVA
Finn Johnsson Västsvenska Handelskammaren
Johan Trouvé Västsvenska Handelskammaren
Jonas Ransgård Göteborgsregionens kommunalförbund
Pam Fredman Göteborgs universitet
Dennis Jeryd Lerums Kommun
Stefan Bengtsson Chalmers tekniska högskola

 

Föredragande men ej styrelseledamöter

Gunnar Ryman Ordförande Universeum AB
Carina Halvord VD Universeum AB
Tanja Nordhammar Ekonomichef Universeum AB

 

Universeums vetenskapliga råd

Anna Brodin Göteborgs universitet
Carina Halvord Universeum
Dag Hanstorp Göteborgs universitet
Dina Petranovic Chalmers
Håkan Sigurdsson Universeum
Jan Westin Universeum
Magdalena Svanström Chalmers
Magnus Envall Preera
Marika Hellqvist Greberg Västra Götalandsregionen
Michael Axelsson Göteborgs universitet
Monica Ringvik AB Volvo
Per-Olof Johansson SKF
Ulf Carlson Chalmers

 

Universeums partnerråd

Bertil Blomsterberg Universeum
Carina Halvord Universeum
Daniel Werme SKF
Elisabeth Vansvik Wallenstam
Fredrik Wadström Prové
Johan Wallin Cybercom
Jenny Sundqvist AstraZeneca
Margareta Benjaminsson Volvo Cars
Mats Ahdrian Skandia
Mats Nilsson AB Volvo
Tommy Jonestål Swedbank
Ola Serneke Serneke
Ödgärd Andersson Ericsson