Wisdomebygget går in i ny fas

Publicerad: 2022-06-23
Bilder: Universeum

26,5 meter i diameter och en totalt höjdskillnad på 57 meter från gatan till toppen. Nu har Sveriges största visualiseringsdom blivit hel – i alla fall på utsidan. Här är status på Universeums stora om- och nybyggnation.

 

Kulan, kupolen, fågelboet. De tusentals bilister, fotgängare och cyklister som varje dag passerar Korsvägen har fått något nytt att lägga ögonen på när Universeums nya visualiseringsdom färdigställts. I slutet av april monterades det sista fasadelementet och domen fick sin slutgiltliga form. Arbetet utförs av Skeppsviken där Robin Carlsson är platschef.

–  Momentet med fasadelementen har gått som planerat och nu är alla åtta meter höga och 1,6 ton tunga element på plats. Det har varit lite tankeverksamhet bakom varje lyft.

Fasadelementet hämtas från marken av kran och firas upp för att sedan fästas med taljor, dras in mot stommen och fästas med nio trianglar. Nu går arbetet in i fas två där domen ska tätas genom att lägga ett skickt med plåtar och sedan komplettera med cederspån.

–  På insidan pågår uppreglering av alla elementet samt isolering av innerväggar för att ytan ska kunna kläs med tre lager gips och ljudabsorbenter.

Här kan du se hur det gick till när det sista fasadelementet kom på plats. 


Status: övriga byggprojekt

Parallellt med färdigställandet av domen pågår också arbete med ett nytt hisstorn och en övergångsbyggnad mellan hisstornet och domen. Även den befintliga restaurangen byggs just nu ut. Etapp ett stod klar juni 2021 med nytt kök och matsal, nu ska matsalen fördubblas i storlek med plats för ytterligare hundra gäster. Universeumhuset har också fått en helt nybyggd terrass på plan 5 där det under sommaren öppnar ett kafé.