Webbinarium: Det svenska årtiondet för havsforskning

Publicerad: 2020-05-26
Bilder: Universeum

I samband med World Ocean Day den 8 juni bjuder forskningsrådet Formas och Universeum in till webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning.

 

Formas leder arbetet med att ta fram en svensk genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning. Regeringsuppdrag har getts till Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida som nu planerar svenska prioriteringar och aktiviteter. I arbetet med att ta fram planen deltar även Havsmiljöinstitutet.

I regeringsuppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Webbinariet riktar sig till berörda aktörer för en uppstart kring det fortsatta arbetet med den svenska havsdekaden.

En konkret aktivitet i det svenska arbetet är “Universeum Ocean Science Lab”. Under webbinariet presenteras hur Sveriges nationella vetenskapscenter utvecklar en unik lärmiljö och plattform för engagemang, ökad kunskap och stärkt innovationskraft för hållbara hav. Ocean Science Lab blir en arena för Sverige att kraftsamla kring hållbara hav.

 

Anmäl dig här

 

Program

  • Presentation av regeringsuppdraget och dess prioriteringar där Sverige kan bidra till FN:s årtionde för havsforskning: ekosystembaserad förvaltning, datahantering och modellering, havsmedvetenhet och innovation samt inbjudan att delta. (Formas)
  • Presentation av Universeum Ocean Science Lab och inbjudan att medverka i vetenskapscentrets satsning på hållbara marina miljöer. (Universeum)