Volvo Environment Prize delas ut på Universeum 12 november

Publicerad: 2020-11-10
Bilder: Universeum

2020 års Volvo Environment Prize tilldelas professor Claire Kremen för sin forskning om hur livsmedel kan produceras samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden. Välkommen att följa den livesända prisceremonin!

 

Världen förlorar arter i snabb takt. Skogar och vildmarker omvandlas till jordbruksland, vilket påverkar antalet djur, växter och insekter negativt. Ett sätt att motverka detta är att förändra betesmarker, jord- och skogsbruk till mer diversifierade landskap som bevarar den biologiska mångfalden.

Claire Kremen är professor i biodiversitet vid University of British Columbia, Kanada. Hon har forskat på hur en växande befolkning kan försörjas med livsmedel samtidigt som mångfalden av vilda djur, växter och insekter bevaras. För denna forskning i världsklass tilldelas Claire Kremen Volvo Environment Prize, ett av den vetenskapliga världens mest respekterade miljöpriser.

Priset delas ut av en oberoende stiftelse. Juryn består av internationellt kända forskare ledda av juryns ordförande professor Will Steffen, Fenner School of Environment and Society vid Australian National University. Vanligen hålls prisutdelningen i Stockholm, men i år blir prisceremonin ett digitalt event livesänt från Universeum i Göteborg.

Prisceremonin hålls den 12 november kl. 15. För att delta, se environment-prize.com. Välkommen!