Vilda djur vill inte bli klappade

Publicerad: 2019-08-30
Bilder: Universeum

Du vet väl om att det inte är tillåtet att röra djuren på Universeum? Efter några uppmärksammade händelser med djur på djurparker påminner vi om vad som gäller.

 

På Universeum är det inte tillåtet att klappa några djur förutom i särskilda aktiviteter ledda av vår personal. Förbudet att röra djuren informerar vi om på hemsida, i karta och på skyltar i och utanför utställningarna. Det är viktigt att komma ihåg att djuren här är vilda djur, och inte tamdjur som ofta uppskattar att bli klappade.

Miljön på Universeum efterliknar så långt det är möjligt djurens naturliga livsmiljöer. Då trivs de som bäst och får naturlig stimulans. På så vis kan vi också visa våra besökare vilken miljö som krävs för att djuren ska kunna överleva i naturen. För att skydda en djurart från utrotning måste nämligen hela dess biotop bevaras – allt det växt- och djurliv som är typiskt för platsen.

 

Trumpetarfåglarna går i eget hägn

I november 2018 flyttades trumpetarfåglarna från de fria ytorna i Regnskogen till ett eget hägn på plan 0. Då hade besökare vid upprepade tillfällen försökt röra vid fåglarna, vilket gjorde dem så trängda att de pickade på folk. Trumpetarfåglar trivs annars bra med att vara nära människor – i Sydamerika hålls de ofta som tamfåglar.

Trumpetarfåglarna går kvar i hägnet på plan 0 och kan ses från Jobbis.

 

Aporna betraktas bäst på håll

Ibland försöker besökare klappa aporna men det är inte populärt. Då sticker aporna snabbt, eller försvarar sig med att nafsa den som kommit alldeles för nära. Vill man spana länge och noga på aporna är bästa tipset att hålla avstånd, röra sig lugnt och prata tyst. 

När någon olovligen har försökt klappa en apa kan vi få frågan om det är farligt att bli biten. Det är det inte, utan det räcker att tvätta med handsprit eller sårsprit. Men följer man reglerna och håller fingrarna i styr så blir man inte biten.