Viktig apa hemma igen

Publicerad: 2018-10-19
Bilder: Universeum

Nu är Goeldisapan tillbaka i Universeums regnskog efter nästan sju veckor på vift. En lika välkommen som viktig återkomst, då Goeldisapan är en hotad art i naturen och bevarandeprojektet den tillhör viktigt för artens överlevnad.

Efter några avvaktande sekunder då luckan till bakhägnet hade öppnats tittade hon ut – Goeldisapan som stals i slutet av augusti men senare samma kväll hittades och kunde återföras till Universeum där hon hör hemma. Därefter var det ingen tvekan. Snabbt sprang hon ut genom öppningen och vidare upp på de tjocka rep som hänger några meter ovanför golvet för att sedan ta sig till favoritstället i regnskogen.

– Det är fint att se henne hemma igen. Hälsoundersökningar, veterinärkontroller och provtagningar har ju visat att hon är helt frisk, men det är ändå lite spänt nu när hon släpps ut igen. Det är viktigt att det går bra, för den här honan har ett stort genetiskt värde i det bevarandeprojekt hon tillhör, berättar Daniel Iglesias, djurvårdare på Universeum.

Goeldisapan ingår i ett bevarandeprojekt som leds av den europeiska djurparksföreningen. För just denna art innebär det att Universeum och andra anläggningar försöker öka antalet individer genom planerad avel. Det gör att en stödpopulation kan hållas i djurparkerna, något som skulle kunna rädda arten om den till exempel helt försvann i det vilda, eller om den vilda populationen på ett tidigare stadie skulle behöva ökas på för att undvika värsta scenariot med utrotning.

– Stödpopulationerna i djurparkerna kan vara skillnaden mellan liv och död för en art. Om Goeldisapan skulle försvinna helt i naturen, eller om den vilda populationen skulle behöva ökas på för att undvika total utrotning, så kan djurparkerna tillföra djur från stödpopulationen, säger Daniel Iglesias.

För tillfället är honan ensam Goeldisapa på Universeum, men science centret har väntat på en ny avelshane.

– Det var en ny hane på ingång, men så inträffade detta med stölden och vi fick pausa det arbetet. Nu är vi igång igen och hoppas på en ny hane under hösten eller vintern. Lyckas vi bra med att introducera dem för varandra så har vi goda förutsättningar för ungar i framtiden, avslutar Daniel Iglesias.

 

Detta har hänt

  • Den 29 augusti vid lunchtid upptäcker djurvårdare på Universeum att en Goeldisapa saknas i sitt hägn och ett intensivt sökarbete påbörjas av Universeums personal.
  • Klockan 16.24 upprättas en polisanmälan om stöld då Universeum är säkra på att att apan inte längre är kvar i huset. Allmänheten informeras via media och ombeds hålla ögonen öppna.
  • Cirka klockan 22.40 samma kväll får polisen samtal om att en apa har synts på en McDonalds-restaurang i Västra Frölunda, cirka 12 kilometer från Universeum. Djurvårdare från Universeum kallas till restaurangen, fångar in Goeldisapan och återför den till Universeum.
  • Apan hålls i karantän på Universeum. Den 6 september genomförs veterinärkontroll och provtagning. Proverna skickas på analys.
  • I början av oktober kommer provsvaren tillbaka. Det bekräftas att apan är frisk. Onsdag 3 oktober kan den därför flytta från karantän till ett bakhägn i anslutning till regnskogen. Där introduceras Goeldisapan till silkesaporna som hon tidigare gått tillsammans med.
  • Idag, den 18 oktober, släpps Goeldisapan åter ut i regnskogen på Universeum.

Läs mer:

Goeldisapa försvunnen från Universeum

Stulen Goeldisapa återfunnen

Bevarandearbete