”Vi har en kö av lärare som vill utforska hållbarhetsfrågor”

Publicerad: 2021-04-07
Bilder: Universeum

Eleverna utvecklar sina kunskaper inom ekosystem och biologisk mångfald och allt fler lärare får upp intresset för hållbarhet. I tre år har initiativet Framtidsambassadörer verkat för att stärka lärande och fördjupa kunskaper. Nu tuffar projektet vidare med en övergripande utvärdering och ett nytt ämne på agendan.

 

Katarina Breidning, verksamhetsutvecklare på Göteborgs grundskoleförvaltning

Att vara en framtidsambassadör är att vara en framtidsrustad elev. Någon som sprider sin kunskap vidare och som med stor sannolikhet uppnår högre måluppfyllelse inom naturvetenskap och teknik.

– En framtidsambassadör är kort sagt en elev i Göteborgs skolor som utforskar kraften i problembaserat lärande, moderna arbetssätt och olika lärmiljöer.

Katarina Breidning är koordinator för Universeums och Göteborgs grundskoleförvaltnings gemensamma projekt Framtidsambassadörer, ett initiativ som startade 2019 med stöd av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. Målet är att stärka lärande och fördjupa kunskaper inom naturvetenskap och teknik.

Framtidsambassadörers styrka är själva samverkan mellan förvaltningen och vetenskapscentret. Tillsammans har man tagit fram tvärvetenskapliga koncept inom hållbar utveckling. Under våren är det hållbar konsumtion, det hållbara samhället och hållbar hälsa som kommer att behandlas, något som uppskattas inte minst av lärarna.

– Det väcker nyfikenheten och kreativiteten. De kunniga pedagogerna från Universeum inspirerar lärarna till att ta ut svängarna och använda nya arbetssätt och metoder för att nå måluppfyllelse. Just nu har vi intresserade lärare på kö som vill ta del av den fortbildning som ingår i koncepten, berättar Katarina Breidning. 

Flera av projektets koncept innehåller autentisk forskningsdata som utforskas på olika sätt och i olika lärmiljöer. Fokus ligger på digitalisering och användandet av digitala verktyg såsom visualisering och VR. Även digitalt berättande får ta stor plats.

Det digitala arbetssättet har inte bara varit till nytta för själva undervisningen. Under pandemiåret har framtidsambassadörerna fått chans att i praktiken utöva sina nya kunskaper.

– Som för så mycket annat har vårt projekts stora utmaning varit det uteblivna fysiska mötet och att eleverna inte har haft tillgång till den vetenskapliga och kreativa lärmiljön som Universeum kan erbjuda. Tack vare vårt agila arbetssätt har vi snabbt lyckats ställa om till en digital lösning och tack vare det kunnat fortsätta nästan som vanligt.

Under april öppnar Universeum åter upp för skolor igen vilket också innebär att Framtidsambassadörerna får avsluta läsåret på plats.

 

Matematik inkluderas

Ett annorlunda läsår till trots, nu vänder projektgruppen blicken framåt. Göteborgs grundskoleförvaltning har tagit fram en riktlinje för lärande om hållbar utveckling och ett systematiskt miljöarbete, något som rimmar väl med Framtidambassadörers syfte. Det gör att projektet har stora möjligheter att kunna växa. Som en del i den utvecklingen ser man nu över möjligheten att utöka med ytterligare ett ämne.

– Vi hoppas kunna nå ännu fler elever och utveckla ämnesinriktningen även mot matematik. Det finns ett stort behov av att höja kvaliteten i undervisningen där, vilket Framtidsambassadörer skulle kunna bidra med.

Utöver att se över de ämnen som ingår i projektet är nästa fas att påbörja en kvalitativ utvärdering. Det ska göras genom en så kallad fokusskola med lektionsobservationer och intervjuer.

– Det vi främst vill titta på där är om vi lyckats med en av våra övergripande målsättningar för Framtidsambassadörer; att eleverna ska ha en högre måluppfyllelse inom teknik och naturvetenskap. Vi vet redan nu att deras intresse för ämnena har ökat och det om något är är en bra grund inför framtiden, avslutar Katarina Breidning.

 

Om Framtidsambassadörer

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. Projektet syftar till att fler elever ska klara kunskapskraven i naturvetenskap och teknik samt att fler att söker sig till utbildningar och yrken inom dessa ämnen.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.