Vetenskapskafé om dricksvatten

Publicerad: 2017-04-25
Bilder: Universeum

Torsdag 11 maj kommer professor Lars-Ove Lång från Chalmers och Sveriges geologiska undersökning (SGU) och diskuterar vårt dricksvatten över en kopp kaffe i vårt vetenskapskafé. Dessutom gästas Universeum av historieforskarna samma dag. Välkommen!

”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av 17 globala mål för hållbar utveckling. Men hur ska vi uppnå det? Och hur ser det ut globalt och i Sverige? Lars-Ove Lång är professor på Chalmers och jobbar på SGU med fokus på dricksvattenforskning. Torsdag 11 maj kommer han till Universeum och diskuterar Sveriges miljökvalitetsmål Grundvatten av god kvalitet, och det sjätte globala målet för hållbar utveckling: Rent vatten och sanitet för alla. 

 

Fika med en forskare torsdag 11 maj klockan 15 i Robertas restaurang på plan 1,5.Vetenskapskaféet är en del av Vetenskapsfestivalen och är kostnadsfritt.

 

Vetenskapsteater

Samma torsdag 11 maj kommer Historieforskarna och ger en speedad show. Nobelpristagare, klimatförnekare och foliehattar är en historisk pratshow med polarfararen och fredspristagaren Fridtjof Nansen som gästas av: växthuseffektens upptäckare Svante Arrhenius, statistik-pionjären Florence Nightinggale och insektsforskaren Maria Sibylla Merian. Hör dem diskutera tilltro och misstro till vetenskapen och världssamfundet och hur vi kan nå en hållbar framtid. Teaterföreställningen framförs av Historieforskarna med spexare från Chalmers.

 

Historieforskarnas föreställning ges torsdag 11 maj klockan 17.30 i Universeums foajé och är en del av Vetenskapsfestivalen. Kostnadsfritt.