Universeum växer: Här är våra nya upplevelser

Publicerad: 2021-09-30
Bilder: Universeum

Vi satsar stort på att skapa nästa generation vetenskapscenter. I det arbetet ingår om- och tillbyggnationer av vårt hus. Här är nyheterna som blir klara först.

 

Universeum fortsätter att förändras och utvecklas. Med stöd av generösa donatorer skapar vi nya upplevelser som ska ge människor kunskap och kraft att agera för en hållbar framtid. Vi omarbetar befintliga utställningar och breddar samtidigt vårt utbud för att både stora och små besökare ska få en lärorik och rolig upplevelse.

Just nu bygger vi på ett par ställen inne huset, men de största förändringarna sker ovanför vårt gamla tak. Det tidigare sex våningar höga Universeumhuset kommer nu få ytterligare tre våningsplan. Tillsammans med utbyggnaden åt söder får vi 4 000 kvadratmeter ny yta. Vad som byggs, och när det beräknas vara klart för att ta emot besökare, hittar du i listan nedan.

 

Miniverseum

Vad: Miniverseum är ett helt eget koncept för de allra yngsta barnen där allt handlar om biologisk mångfald och hållbar utveckling. Här lägger vi grunden för tidigt intresse, kunskap och förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik. Miniverseum är dels en plats där verklighet, mystik och fantasifull digital visualisering möts. Miljön är skapad för att stimulera lek, upptäckarglädje och tillsammanslärande mellan barn och vuxen.

Miniverseum kommer  också med programaktiviteter och upplevelser runt om i huset – och så småningom även digitalt.

För vem: Barn 0–6 år och deras vuxna samt barn och pedagoger på förskola

Beräknas klar: oktober 2021

Läs mer om Miniverseum

 

 

Vislab

Vad: I Vislab får du som besökare tillgång till vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. Labbet bygger på fem olika teman; hav, land, samhälle, rymden och människan. Varje tema representeras i stationer där du själv får laborera med verklig forskningsdata. Här kan du utforska allt från Kosterhavets ekosystem till meteoriter, med utgångspunkt i Agenda 2030. Du rör dig mellan det lilla och det stora och får samtidigt insikt om hur allt hänger ihop.

För vem: Från 14 år och uppåt

Beräknas klar: december 2021

Läs mer om Vislab

 

 

Wisdome

Vad: I vår visualiseringsdom kommer du som besökare kunna ta del av, och få förklarat, den senaste forskningen. Det kan handla om till exempel mikro- och cellbiologi, nanoteknologi, kvantfysik och autonoma system – forskning som fått avgörande betydelse för hur vi ser på världen. Innehållet projiceras ovanför och runt omkring dig och ger med det en omslutande bioupplevelse.

För vem: Alla

Beräknas klar: april 2022

Läs mer om Wisdome

 

 

Så här ligger vi till i bygget

Miniverseum på plan 0 genomgår finputsning men är i övrigt helt klar för öppning i slutet av oktober. I Vislabs pågår slutbesiktning av byggnationen på utsidan, interiört har arbetet med att montera utställningens fasta delar påbörjats. Sist ut i ombyggnationen är nya Wisdome där inte mindre än 28 betongbilar just avslutat sin leverans, här sker gjutning av grunden för den nya domen.

 

Vislab växer fram

Nya Wisdome byggs på Universeums tak