Universeum satsar 35,4 miljoner på matematik

Publicerad: 2021-07-14
Bilder: Universeum

Nu gör vi en satsning på matematik med nya upplevelser för besökare och utbildningssektorn. Målet är att öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet. Satsningen stöds av Erling-Perssons Stiftelse genom en donation om 35,4 miljoner kronor under två år.

 

Forskning visar att bästa sättet att motivera barn och unga är att samtidigt stärka föräldrar och lärare. Med satsningen på matematik vill vi bidra till att öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer sina studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Därigenom skapar Universeum förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling.

Erling-Perssons Stiftelse möjliggör satsningen genom en donation på totalt 35,4 miljoner kronor. Stefan Persson, ordförande i stiftelsen:

– Under en följd av år har vi sett rapporter om att matematikkunskaperna sjunker hos svenska elever. Om vi kan vända den utvecklingen kommer fler att stå bättre rustade för framtida högskolestudier och arbetsliv, vilket i förlängningen också främjar svensk innovationskraft och företagande.

 

Matematik är en hållbar kunskap

Matematiken finns överallt. Den beskriver naturen, bygger datorspel, berättar om risken att få covid-19 och förklarar börsens uppgång. Matematik utgör samtidigt grunden för många beslut och argumentationer. Därför behövs den både av demokratiska skäl och för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Omställningen kräver kompetens inom naturvetenskap och teknik och där spelar matematiken en central roll. Med matematiska modeller och beräkningar kan vi lösa allt från regionala samhällsutmaningar inom till exempel transporter till globala problem som klimatförändringar och pandemier. Matematiken är en problemlösare som rätt använd möjliggör innovationer och tekniska lösningar som bidrar till en hållbar värld. Vi är mycket tacksamma för denna donation och de möjligheter som den skapar, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

Björn Edlund, utvecklingschef på Universeum, berättar att satsningen kommer resultera i en helt ny lärmiljö med tillhörande program på Universeum och elevprogram för skolan.

– Vi kommer lägga fokus på matematikens användbarhet, från vardagen till forskning och utveckling. Det finns anledning att både fundera på hur vi talar om ämnet matematik och varför det ska gå så fort när man räknar. Vilka konsekvenser får det för intresset och engagemanget? Vi tror att förändrade förhållningssätt till de här frågorna kan göra ämnet mer intressant och relevant för barn, unga och vuxna.

 

Nationell räckvidd

Just nu utvecklar vi hela vår verksamhet, både i huset vid Korsvägen i Göteborg och på två nya plattformar: Universeum Digital och Universeum Mobil. Det ger oss ytterligare möjligheter att vara en folkbildnings- och utbildningsresurs för hela landet. Ylva Linderson, forskningssekreterare, Erling-Perssons Stiftelse, ser styrkan i den nationella räckvidden:

– Utmaningen att väcka intresse för matematik är omfattande. Universeum använder sig av en bred uppsättning verktyg, riktar sig till alla relevanta målgrupper och jobbar för att nå ut i hela Sverige. Vi tror att det är viktigt att satsa så brett och stort för att få effekt.

 

FAKTA: SVENSKA MATEMATIKKUNSKAPER BRISTFÄLLIGA
  • Intresset för matematik svalnar ju äldre elever blir. Nästan var femte elev (17,4 procent) fick inte godkänt betyg (A–E) på de nationella proven i årskurs 9 vårterminen 2019.
  • Hälften av studenterna hoppar av ingenjörsutbildningen före examen – fler än på någon annan utbildning. En undersökning gjord av Sveriges Ingenjörer visar att otillräckliga förkunskaper i framför allt matematik är orsaken till att många väljer att lämna.
  • När Västsvenska Handelskammaren 2016 kartlade svenskarnas attityd till matte var bara varannan bekväm med att hjälpa sitt barn med matteläxan.

 

Här kan du läsa mer om matematiksatsningen.