Universeum samverkar i nytt centrum för biologisk mångfald

Publicerad: 2017-01-08
Bilder: Universeum

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier är namnet på det nya centret som är ett samarbete mellan 13 institutioner och organisationer, bland annat Universeum. Fokus ligger på bevarande av biologisk mångfald och kunskapsspridning.

På vår blå planet har vi människor upptäckt cirka 4 miljoner arter. Men det är bara en bråkdel av alla djur, växter, svampar, bakterier och andra mikrober som faktiskt finns. Samtidigt är utrotningstakten så pass hög att det går att prata om en sjätte utrotning, där den senaste var dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Det innebär att tusentals arter utrotas innan vi ens upptäckt dem. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift.

Som en del i arbetet inrättades Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier vid Göteborgs universitet den 1 januari. Det nya centret ska verka för kunskapsspridning, att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet samt att bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet. Universeum är en av 13 samverkande institutioner och organisationer i centret.

– Att verka för ett hållbart samhälle är viktigt för Universeum och en del i våra kärnvärden i verksamheten. Miljötänkandet hade en central roll redan vid planerandet av byggnaden, säger Jan Westin, zoolog och vetenskaplig ledare vid Universeum

Genom att Universeum ingår som en del i det nya centret visas besökarna konkret vilka olika möjligheter det finns för dem att i sina framtida studier och yrkesroller arbeta med att bevara den  biologiska mångfalden.

– Vår del i samarbetet handlar främst om kunskapsspridning och inspiration. Att faktiskt kunna se med sina egna ögon vad som bevaras och motiveras att göra något för att bevara den otroliga mångfalden av djur, växter och svampar på vår planet, säger Jan Westin.

 

Om Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC) inrättades den 1 januari 2017 och kommer att ha institutionen för biologi och miljövetenskap som värdinstitution. Centret innebär till en början ett samarbete mellan följande verksamheter vid Göteborgs universitet: institutionen för biologi och miljövetenskap, institutionen för geovetenskaper, institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi.

Utöver Universeum ingår också följande organisationer: Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, samt Nordens ark.