Universeum partner till AI Innovation of Sweden

Publicerad: 2019-02-07
Bilder: Universeum

Igår invigdes AI Innovation of Sweden, ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom Artificiell Intelligens. Universeum går in som Founding partner inom Lifelong learning i satsningen.

 

Universeum ska, liksom de över 40 organisationer och företag som hittills har anslutit sig till AI Innovation of Sweden, sprida den digitala utbildningen ”Elements of AI”. Kursen ska öka kunskaperna om AI och handlar bland annat om vad vad Artificiell Intelligens är, vilken inverkan AI kan ha på vårt liv och hur AI kommer utvecklas och påverka oss de kommande åren.

Som en del av samarbetet ska Universeum också göra en version av Elements of AI anpassad för yngre åldrar.

Elements of AI finns än så länge på engelska men lanseras snart på svenska. Redan nu kan du registrera sig för kursen, så blir du informerad så fort den svenskspråkiga versionen finns tillgänglig.

Till Elements of AI

 

En nationell satsning på AI

AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt. Det långsiktiga målet är att stärka svensk industris konkurrenskraft och svensk välfärd. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB.