Universeum och Stockholm Resilience Center i nytt gemensamt projekt för marin hållbarhet

Publicerad: 2022-06-14
Bilder: Universeum

Universeum och Stockholm Resilience Center (SRC) fortsätter att utveckla sitt samarbete för att öka människors medvetenhet och kunskap om klimatförändringar och biosfären. Det nya projektet ”One Connected Ocean” har fokus på marin hållbarhet och startar september 2022.

 

Med en finansiering på 1,8 miljoner kronor från det svenska forskningsrådet Formas ska forskare från SRC och experter från Universeum skapa kommunikation och aktiviteter som visar hur havet, människors välbefinnande och miljöfrågor hänger ihop. Projektet  har som mål att bidra till FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling, med särskilt fokus på utmaning nummer 10; ”Change humanity’s relationship with the ocean”.

One Connected Ocean innefattar två insatser:

  • Längs vattnets väg i Universeums akvatiska miljöer och i det kommande marina fältlabbet ska projektet skapa berättelser om hur havet och människor på olika platser förenas. Universeums besökare kommer bättre förstå vilken roll vatten spelar i människors liv, från världshandel till att laga mat.
  • För lärare och elever i årskurs 4–6 utvecklas temat Hållbara hav. Det omfattar digital lärarfortbildning med lärarhandledning, två olika elevprogram på plats på Universeum, en gemensam digital avslutning för alla klasser och uppföljning/utvärdering.

Båda insatserna kommer länkas ihop med Universeums övriga lärmiljöer, som Akvariehallen, Regnskogen och nya Vislab. Tillsammans med SRC har Universeum goda möjligheter att kommunicera och visualisera vetenskap och forskning om marin hållbarhet.