Universeum och Morris Law blir partners

Publicerad: 2020-12-18
Bilder: Universeum

Nu slår vi våra kloka huvuden ihop, Universeum och advokatfirman Morris Law. Centralt i samarbetet blir kunskapsöverföring och hållbarhet.

Samarbetet innebär att Universeum får tillgång till Morris Laws experter inom juridiska områden som är centrala i vårt utvecklingsprogram. Det rör bland annat IT och teknik, immaterialrätt, fastighetsfrågor och kommersiella avtal. Samtidigt får Morris Law tillgång till Universeums plattformar och möjlighet att arbeta med juridiska frågor kopplade till den allra senaste forskningen och utvecklingen.

– Det känns verkligen jättekul och vi är väldigt stolta över det här samarbetet. Vi tror att vi kan dra nytta av varandras kompetenser och utvecklas tillsammans. Vi fann varandra snabbt genom våra gemensamma värderingar inom hållbarhet, kunskap- och kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald, säger Siri Mårtensson Hjälmberg, partner på Morris Law.

Som samarbetspartners ska Universeum och Morris Law dela kunskap och verka för att stärka varandras verksamheter, kunskapsmässigt som kommersiellt. Carina Halvord, VD på Universeum:

– Morris Law blir en mycket värdefull partner när vi rustar vår verksamhet för nästa generation vetenskapscenter. Vi imponeras både av deras kompetens och deras inställning, för precis som vi ifrågasätter Morris Law det förgivettagna och vågar pröva nytt. Vi behöver partners som utmanar oss.