Universeum och Getinge inleder samarbete

Publicerad: 2020-09-25
Bilder: Universeum

Getinge blir ny samarbetspartner till Universeum när medicinteknikbolaget ansluter till vår satsning på life science. Samarbetet kommer röra sig kring hållbar hälsa, med det långsiktiga målet att stärka kompetensförsörjningen i regionen.

 

Universeum är en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Våren 2020 initerades vår satsning på life science genom en donation från Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, med målet att dels skapa en ny lärmiljö där forskningsresultat och komplexa samband visualiseras, dels utveckla program för allmänhet och skola. Genom kopplingar till naturvetenskap och teknik i stort ska också intresset för högre studier och forskning ges bränsle.

Till det initiala fokuset på astma och allergi adderas nu fler perspektiv inom hälsa och life science när Getinge ansluter till satsningen.

– Vi uppmuntrar det livslånga lärandet och är stolta över att samarbeta med Universeum för att öka intresset kring teknik, vetenskap och hållbar samhällsutveckling. Vi kan bidra med nyttig  kunskap när det kommer till att skapa en hållbar och produktiv hälso- och sjukvård, säger Mattias Perjos, VD på Getinge.

Klart är att samarbetets långsiktiga mål är att stärka kompetensförsörjningen i regionen. Men vad Universeum och Getinge ska göra tillsammans mer konkret, det är ännu inte avgjort. Carina Halvord, VD på Universeum:

– Att vara samarbetspartner till Universeum är verkligen att arbeta och utveckla tillsammans. Det startar nu. Vi drar nytta av varandras kompetens och kraft så att båda organisationerna får utväxling av samarbetet. Jag ser fram emot att involvera Getinge i vår satsning på life science – det kommer tillföra värdefull kunskap.