Universeum och BASF satsar på kemi

Publicerad: 2017-07-04
Bilder: Universeum

Kemibranschen står inför stora utmaningar. Genom satsningen Älska kemi ska Universeum öka kunskaperna om kemi och visa att kemi är en möjliggörare för en hållbar värld. Nu ansluter BASF, ett av världens största kemibolag, till satsningen genom ett flerårigt partneravtal.

Det går bra för Sveriges kemiföretag. Ändå står branschen – och därmed även samhället – inför en rad utmaningar. Kompetensförsörjningen inom kemisektorn är en av dem. Redan idag saknas det ett stort antal yrkeskategorier inom industrin, såsom produktionspersonal och civilingenjörer. Och rekryteringsbehovet väntas bara öka de närmaste åren. Även inom utbildningsvärlden är siffrorna nedslående:

  • Av landets niondeklassare går sju procent ut med icke godkända betyg i kemi.
  • 32 procent av ämneslärarna inom kemi i svenska grundskolor inte behöriga.
  • Fram till 2029 behövs cirka 6 500 nyexaminerade lärare med kemikompetens i årskurs 7–9, vilket motsvarar 400 nya kemilärare varje år. Totalt examineras runt 20 kemilärare per år.
  • Antalet examinationer från kemitekniska utbildningar har drastiskt minskat i landet.

Därför gör nu Universeum en storsatsning på kemi. Tillsammans med företag och organisationer ska Universeum öka intresset och kunskapen om kemi, liksom förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid.
– Vi vill att såväl barn som vuxna ska upptäcka att kemi och kemiindustrin är en framtidsbransch. Genom satsningen Älska kemi vill vi erbjuda en plattform där våra besökare kan utforska kemi och dess betydelse på ett lustfyllt sätt, säger Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum.

Ett kemilabb öppet året runt

En viktig del i satsningen är det kemilabb som ska byggas på Universeum. Det kommer vara öppet alla dagar, året runt.
– Genom labbet kan vi erbjuda en vetenskapligt grundad lärmiljö som höjer kunskapsnivån genom glädje, nyfikenhet och experimentlusta. Kunskap som i sin tur uppmuntrar till kritiskt tänkande och aktiva handlingar för en hållbar värld, säger Carina Halvord, VD för Universeum.

Satsningen omfattar också nya programaktiviteter, laborationer inom ramen för Universeums skolprogram och fortbildningar för lärare.

Långsiktigt och viktigt samarbete med BASF

Universeums satsningar sker alltid i samarbete med det omgivande samhället. Älska kemi har tagit form i nära dialog med BASF, som är första företag att gå med i satsningen.
– Tillsammans med Universeum, som erbjuder en fantastisk arena för lustfyllt lärande, kan vi vara med och lyfta fram kemin som naturvetenskap och på detta sätt bidra till att öka kunskapen och förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid. Vi ser fram emot att stödja Universeum i att berätta storyn om kemi och dess stora potential, säger Mark Meier, VD för BASF i Norden/Baltikum.
– Vi är mycket stolta över samarbetet med BASF och fulla av förväntan. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad, både för kompetensförsörjningen och för människors relation till kemi. Genom satsningen ska vi göra kemi roligt, intressant och lättillgängligt för både barn och vuxna, säger Carina Halvord.