Universeum och AkzoNobel väcker lusten till kemi

Publicerad: 2016-05-16
Bilder: Universeum

Universeum och AkzoNobel har ingått ett långsiktigt samarbete. Målet är att tillsammans locka unga att upptäcka och förhoppningsvis förälska sig i naturvetenskap.

 

Universeum har som uppdrag att intressera barn och ungdomar för naturvetenskap, teknik och matematik. Svenska företag behöver kompetent arbetskraft inom dessa ämnen, nu och i framtiden. Ett av dem är det globala färgföretaget AkzoNobel, som är beroende av att de naturvetenskapliga ämnena, framförallt kemi, fortsätter att attrahera unga människor.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Universeum och ser det som en utmärkt plattform för att inspirera ungdomar till att få upp ögonen för kemi. Lösningen på många hållbarhetsfrågor finns inom kemin, därför behöver vi duktiga kemister även i framtiden. Det är också viktigt för oss som stor arbetsgivare i regionen, säger Lars Andersson, nordendirektör på AkzoNobel.

Kemi finns överallt i vår vardag och är något vi alla behöver. Genom samarbetet ska ungas kännedom om kemi öka.

– Vi vill synliggöra ämnet kemi med nya programaktiviteter på Universeum. På ett lättbegripligt, innovativt och inspirerande sätt ska vi visa att kemi är spännande och ett av många sätt att arbeta med hållbarhet, säger Ramiro Fuentes, hållbarhetsansvarig på Universeum.

– Den lekfulla känslan i Universeums utställningar kommer på ett bra sätt visa hur kemi är en betydelsefull ingrediens i människors vardag. För oss är det viktigt att ordet kemi förknippas med möjligheter och framtidstro, fortsätter Lars Andersson.

På lång sikt syftar samarbetet till att Sverige ska ha duktiga kemister även i framtiden. För att nå dit behöver unga inspireras att välja kemi under sin skolgång. Barn och ungdomar kan påverkas direkt, men också indirekt genom sina lärare. Samarbetet syftar därför till att också öka lärares kompetens inom kemi och stötta dem i deras arbete. Fortbildningstillfällen i ämnet planeras under hösten 2016.

– Samarbetet med AkzoNobel innebär ett viktigt och värdefullt bidrag till Universeums uppdrag. Vår gemensamma vision är att genom ett långsiktigt samarbete skapa positiva attityder till kemi, lyfta AkzoNobels engagemang inom forskning och vetenskap och odla framtidens talanger inom kemi, säger Ramiro Fuentes.