Universeum får erkännande av SIQ för andra året i rad

Publicerad: 2016-11-16
Bilder: Universeum

Universeums arbete med systematik och kvalitet startade 2013. Och för andra året i rad kommer kvittot på att verksamheten är på rätt väg genom att den tilldelas ett erkännande av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Universeum är den enda upplevelseanläggningen i Sverige som belönats för sitt kvalitetsarbete.

 

– Vi är väldigt glada över att ha fått detta erkännande. Vilket energitillskott till vårt fortsatta arbete! Det är ett verkligt fint kvitto på att det arbete som görs, varje dag, utvecklas i rätt riktning, säger Carina Halvord, VD Universeum.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas varje år ut till en organisation som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Det är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och bakom den står Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Utmärkelsen syftar till att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfter fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

I vissa fall delas även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling ut för att belöna organisationer som är på god väg i sitt kvalitetsarbete. Universeum uppmärksammas av domarkommittén för att “kvalitetsarbetet visar på god samverkan och integration med såväl kunder, medarbetare som leverantörer och det pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete med verksamhetens olika processer.”

– Vårt mål är att, med kunden i fokus, öka kvaliteten i alla delar av vårt arbete så att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till en långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid. Vi satsar mycket på att utveckla vår egen kompetens och vår förmåga att leverera detta. Det är härligt att genom detta erkännande få en bekräftelse på att vi utvecklas åt rätt håll, kommenterar Carina Halvord.

 

Bred verksamhet med kvalitet

Universeum tilldelas för andra året i rad utmärkelsen av SIQ. Upplevelser och turism är en framtidsbransch och turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export, samtidigt som den bidrar till ökad sysselsättning. Utbildning är en lika stor framtidsfråga. Redan idag saknas det till exempel IT-utbildade, lärare och civilingenjörer.

Universeum verkar i båda dessa världar. Det är en av de mest besökta upplevelserna i Sverige, samtidigt som förskolebarn och elever inspireras att upptäcka naturvetenskap, teknik och matematik. Lärare erbjuds kontinuerlig fortbildning och i samarbete med Göteborgs universitet utbildas lärarstudenter på plats i Universeums utställningar.

– Verksamheten är komplex och det är bara genom det stora engagemanget, kunskapen och förmågan hos alla medarbetare som vi lyckas. Idag har Universeum nästan 600 000 besökare om året och en hög kundnöjdhet. Och vill vi bli ännu bättre! Att ta emot detta erkännande känns värdefullt för det fortsatta arbetet och självklart mycket roligt, säger Universeums ordförande Gunnar Ryman.

siq_liten

SIQ domarkommittés motivering

“Universeum uppvisar ett målmedvetet kvalitetsarbete som genomsyras av starkt kundfokus och ett stort engagemang bland medarbetarna. De övergripande målen återspeglas i verksamhetsplaneringen och de operationaliseras i handlingsplaner. Det finns en påtaglig och levande kvalitetskultur i stora delar av organisationen där angreppssätten är genomgående systematiska och där verksamheten är välstrukturerad och dokumenterad. Kvalitetsarbetet visar på god samverkan och integration med såväl kunder, medarbetare som leverantörer och det pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete med verksamhetens olika processer. Universeum har genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete nått höga nivåer i sin verksamhet och är inom många områden ett föredöme för andra organisationer. Därför är Universeum väl värd att erhålla ett erkännande inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”