Ungas kraft har stöd i forskning och beprövad erfarenhet

Publicerad: 2019-09-09
Bilder: Universeum

I slutet av augusti drog Ungas kraft igång sitt tredje och avslutande läsår. Arbetet inom skolutvecklingsprojektet ligger helt i linje med forskning och beprövad erfarenhet på studieavbrottsområdet.

 

Expertgruppen bakom EU-kommissionens rapport Education and Training Monitor (2017) menar att flera olika aktörer måste stödja eleverna på deras väg genom utbildningssystemet. För att motverka studieavbrott förespråkas en sammanhållen strategi som involverar hela skolsamhället – skolan, familjen och fritiden.

 

Metodutveckling för fullföljda studier

Precis så arbetar Universeum, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad i skolutvecklingsprojektet Ungas kraft. Arbetssättet omfattar de ungas hela livssituation genom att engagera elever, lärare, fritidspedagoger, rektorer, föräldrar och föreningsliv. Projektets mål är att utveckla en metod som kan användas för att öka måluppfyllelsen i skolan.

Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsernas tioåriga programsatsning Utbildning för ökad integration. Projektet stöds också av Västra götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. 

 

Kompetensutveckling kickstartade läsåret

En holistisk syn på eleverna är en framgångsfaktor när målet är att förbättra elevernas studieresultat. Det visar både forskning och beprövad erfarenhet. För att nå dit kan det krävas allt från förändrade arbetssätt och kompetensutveckling till ökat samarbete mellan lärare, elever och föräldrar.


När personal från Landamäreskolan och Svartedalsskolan samlades för att starta det nya läsåret bidrog med Ungas kraft med inspiration och kunskap. Gästföreläsarna Anna Liljeström, forskare inom pedagogisk psykologi, och Patricia Diaz, språklärare och pedagogisk utvecklare, gav de 200 lärarna från årskurs F–9 perspektiv på verksamma strategier för fullföljda studier och digitala verktyg för språkutvecklande undervisning.

Under läsåret fortsätter Ungas kraft att fortbilda lärare och fritidspedagoger, utbilda och engagera föräldrar och vara en kompletterande lärmiljö för eleverna.

 

Läs mer om Ungas kraft första två läsår och om satsningen som helhet.