Ungas kraft bygger broar mellan samhälle, skola, familj och näringsliv

Publicerad: 2019-07-03
Bilder: Universeum

Ungas kraft är ett unikt projekt som drivs av Universeum tillsammans med Göteborgsregionen och Göteborgs Stad. Syftet är få fler unga att klara grundskolan och söka sig vidare till fortsatta studier. Efter sommaren går Ungas kraft in på sin näst sista termin.

 

Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsens tioåriga programsatsning ”Utbildning för ökad integration”. Projektet tar grepp om och involverar de ungas hela livssituation genom att engagera deras skola, familj och fritid. Det är unikt, inte bara i Sverige utan i Europa. Efter tre läsår är målet att ha utvecklat en metod som kan användas för att öka måluppfyllelsen i skolan, vilket på sikt bidrar till att stödja landets kompetensförsörjning och minska utanförskapet i samhället.

Totalt ingår 800 elever med familjer samt 200 lärare och annan skolpersonal på Landamäreskolan och Svartedalsskolan i satsningen, som nu avslutat det andra läsåret av tre. Under de första två läsåren har projektet byggt kollegiala strukturer för lärande. Under det kommande och sista läsåret ska ämnena naturvetenskap, teknik och även digitalisering få ett utökat fokus.

– Att samverka, utgå från skolornas behov och docka an till skolans egna processer har vi under satsningens gång sett vara framgångsfaktorer. Vi har även sett att Ungas kraft, med sitt helhetsperspektiv på lärande för lärare, föräldrar och elever och med ämnesinnehållet i fokus, leder till både metodutveckling och högre skolresultat, säger Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum.

Under läsåret 2018/2019 gjordes cirka 2 500 elevbesök på Universeum. Lärare och annan skolpersonal har tillsammans deltagit i 445 fortbildningstillfällen. Och tre eftermiddagar i veckan har fritidsaktiviteter som programmering, läxhjälp, gaming och musikproduktion anordnats.

Särskilt framgångsrika har de dialog- och ämneskvällar som arrangerats på både Landamäreskolan och Svartedalsskolan varit. Här har föräldrarna fått både inspiration och kunskap inom naturvetenskap och teknik för att själva bättre kunna stötta sina barn med till exempel läxläsning. Även frågor som rör samverkan mellan skolan och vårdnadshavare har berörts.

– Ungas kraft ger möjligheter för vår skola som bidrar till att elever och deras familjer engagerar sig mer i sin utbildning och i samhället i stort. Att bygga broar mellan familjerna i Biskopsgården och oss som har hand om deras barns utbildning är en framgångsfaktor när det gäller ökad måluppfyllelse och framtida studier, säger Louise Eriksson, rektor på Landamäreskolan.

– Våra familjekvällar på Svartedalsskolan har varit välgörande för samverkan mellan hem och skola. Våra föräldrar har blivit mer insatta i sina barns undervisning och förstår att de kan hjälpa sina barn med skolarbete och påverka elevernas skolsituation på många sätt, fortsätter Lena Naperotti, rektor på Svartedalsskolan.